Ετικέτες Bizerba με τεχνολογία Plug-In®

Στην αγορά αυτοκινήτων, υπάρχουν πλέον κλειδιά που αποθηκεύουν συγκεκριμένα δεδομένα του οδηγού. Μόλις αυτός εισέλθει στο αυτοκίνητο, τα καθίσματα προσαρμόζονται αυτόματα σε προκαθορισμένες παραμέτρους. Μια παρόμοια αρχή ακολουθεί η Bizerba με την ετικέτα με τεχνολογία Plug-In® για τον επαγγελματικό και έξυπνο έλεγχο της σήμανσης τιμών και των πληροφοριών στα προϊόντα.

Κωδικός Plug-In-Label

Όταν ο παραγωγός τροφίμων εισάγει ένα ρολό ετικετών, η ετικετέζα σαρώνει έναν κωδικό στο πίσω μέρος της ετικέτας, μέσω ενός συστήματος κάμερας και προσαρμόζεται αυτόματα στην αντίστοιχη εφαρμογή.

 

Ο κώδικας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ίδια την ετικέτα καθώς και προκαθορισμένες παραμέτρους τις οποίες ο χρήστης ανακτά και τροφοδοτεί από τη βάση δεδομένων πελατών. Η ετικετέζα αναγνωρίζει το υλικό και την μορφή, τις περιοχές που πρόκειται να εκτυπωθούν, τον τύπο του λάκα και την κόλλα καθώς και τη μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης.

 

Η λειτουργία έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για την ετικετέζα GLM-Ievo και τις ετικέτες Bizerba "BRL 70" και "BRL 90".

 

Προς το παρόν είναι δυνατή μια ταχύτητα εκτύπωσης 300 χιλιοστών/δευτερόλεπτο με απόδοση 200 συσκευασίες το λεπτό. Η ετικετέζα εξασφαλίζει ότι η μέγιστη ταχύτητα εφαρμόζεται μόνο εάν χρησιμοποιούνται θερμικές ετικέτες οι οποίες είναι κατάλληλες για αυτή την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα. Για κάθε παρτίδα υπάρχει έλεγχος ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση εκτύπωσης για γραμμωτούς κώδικες και κείμενα αναφοράς, τέλεια αναγνωσιμότητα που οδηγεί σε λιγότερα απορριφθέντα προϊόντα από τον έμπορο λιανικής πώλησης.

 

Οι εσφαλμένες ετικέτες απορρίπτονται

Οι εταιρείες που παράγουν για διάφορες χώρες ή έχουν πολλά διαφορετικά προϊόντα επωφελούνται από μια επιπλέον λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας: Πριν ξεκινήσει η σήμανση, η αυτόματη αντιστοίχιση του κώδικα μήτρας δεδομένων και του αριθμού PLU εξασφαλίζει ότι, για παράδειγμα, στα προϊόντα τοποθετούνται μόνο ετικέτες στη σωστή γλώσσα της εκάστοτε χώρας. Εάν ο κωδικός και ο αριθμός PLU δεν ταιριάζουν, η ετικετέζα GLM-Ievo σταματάει την επικόλληση της ετικέτας και εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Μόνο αφού ένας υπάλληλος αλλάξει το ρολό ή ανακαλέσει το σωστό PLU και όλες οι παράμετροι ταιριάζουν, το μηχάνημα αρχίζει την αυτόματη διαμόρφωση.

 

Εγγυημένη υψηλή ποιότητα ετικετών

Στην Bizerba, η μεμονωμένη κωδικοποίηση κάθε ρολού εγγυάται στον πελάτη ότι πρόκειται για αυθεντικές ετικέτες και έτσι εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και παραγωγική αξιοπιστία. Όπως κάθε εξοπλισμός, ένα μηχάνημα Bizerba λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με συμβατά υλικά - για παράδειγμα όσον αφορά την ταχύτητα εκτύπωσης και τον αυτοκαθαρισμό, τον χρόνο ρύθμισης, την αναγνωσιμότητα του κειμένου και τους γραμμωτούς κώδικες και τη μικρότερη δυνατή φθορά των ανταλλακτικών.