Η γενική, χωρίς προβλήματα λύση από την ίδια πηγή

Οι απαιτήσεις σας στο επίκεντρο της δικής μας ανάπτυξης

Οι απαιτήσεις και ο σύνθετος χαρακτήρας των νομικών απαιτήσεων και προδιαγραφών αυξάνονται ολοένα και περισσότερο και ταυτόχρονα αυξάνονται οι προσδοκίες για την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την ποιότητα των προϊόντων. Διασφαλίστε τη δυνατότητα απλής παρακολούθησης της προέλευσης των προϊόντων σας. Βασιστείτε σε άκρως αποδοτικά συστήματα εξαιρετικά μακρόχρονης ποιότητας – η επένδυση στις δικές μας λύσεις πλήρωσης αποπληρώνεται για πολλά χρόνια.

Ποιότητα που αποπληρώνεται σε μόνιμη βάση

Μακρόχρονη ποιότητα, ελαχιστοποίηση διαστημάτων διακοπής λειτουργίας και βλαβών: Τα συστήματα πλήρωσηςτης εταιρείας μας είναι στιβαρά και αξιόπιστα σε μακροπρόθεσμη βάση – είτε στην κανονική λειτουργία ή με τη μέγιστη καταπόνηση σε δύσκολα περιβάλλοντα παραγωγής. Τα ποιοτικά προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας με πρόσθετη επίστρωση καθιστούν δυνατή και την πλήρωση κρίσιμων προϊόντων, όπως, π.χ. διαβρωτικών ουσιών, χάρη στις κατάλληλες, ανθεκτικές επιφάνειες και υλικά.

Εντελώς απλή τήρηση νομικών απαιτήσεων και προδιαγραφών

Εσείς ασχολείστε με τις διαδικασίες σας και εμείς φροντίζουμε για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων για την παραγωγή σας. Εσείς δεν χρειάζεται να διαθέτετε εκτενείς εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανονισμούς – εμπιστευτείτε τη δική μας εξειδίκευση ανεξαρτήτως χώρας, π.χ. για τον κανονισμό προσυσκευασίας (Prepack), την πλήρωση σε ζώνες με κίνδυνο έκρηξης, την πιστοποίηση GMP για το φαρμακευτικό τομέα και πολλά άλλα. Σάς παρέχεται ένα σύστημα πλήρωσης που πληροί επακριβώς τις δικές σας προδιαγραφές.

Σέρβις και υποστήριξη πάντοτε στο πλευρό σας

Το πυκνό διεθνές δίκτυο σέρβις της εταιρείας μας είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας όταν χρειάζεται – με την ανάλογη σύμβαση σέρβις και σε βάση 24 ωρών επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα σέρβις της εταιρείας μας εκτείνεται από την υποστήριξη συνεργατών για τη γρήγορη αντιμετώπιση βλαβών, τις επιτόπου επεμβάσεις σέρβις έως την παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών, όπου οι δικοί μας εμπειρογνώμονες αποκαθιστούν τη λειτουργία των συστημάτων σας με απομακρυσμένη επέμβαση, χωρίς μεγάλα διαστήματα αναμονής και χωρίς κόστος επίσκεψης. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για εσάς: Στα συστήματα Bizerba, η υποστήριξη για το σύστημα πλήρωσης, τη ζυγαριά, την τερματική μονάδα ζύγισης και το λογισμικό παρέχεται από την ίδια πηγή.

Μάθετε γιατί είσαστε πάντοτε εξασφαλισμένη με μια λύση πλήρωσης Bizerba – επικοινωνήστε με του ειδικούς τεχνικούς της εταιρείας μας

Συμφωνώ με τη χρήση των στοιχείων μου (όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Bizerba SE & Co. KG με σκοπό την επικοινωνία σε ό,τι αφορά το εν λόγω ζήτημα και, πιο συγκεκριμένα, με την αποθήκευση και και τη διαβίβασή τους στα αρμόδια άτομα των εταιρειών του Ομίλου Bizerba ή στους εμπορικούς συνεργάτες της Bizerba SE & Co. KG. Η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή.

Η προστασία των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου. H χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των αιτημάτων σας που αναφέρονται εδώ, η οποία τίθεται εκτός του πλαισίου της ανωτέρω χρήσης ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή κατ' απαίτηση εξουσιοδοτημένων ατόμων όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.