Τέλεια εργονομία και ασφάλεια εργασίας – και σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης

Αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, προστασία της υγείας των εργαζομένων

Και στην εποχή της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού, οι συνεργάτες με κίνητρα είναι το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, η αποτελεσματική αποφυγή ατυχημάτων και η βέλτιστη εργονομία αποτελούν ανώτατη προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δικών μας λύσεων πλήρωσης. Οι λύσεις πλήρωσης της Bizerba διασφαλίζουν επίσης τη βέλτιστη ασφάλεια λειτουργίας και μάλιστα κατά την επεξεργασία κρίσιμων υγρών, όπως, π.χ. σε ζώνες με κίνδυνος έκρηξης.

Βέλτιστη εργονομία – για υγιείς συνεργάτες με κίνητρο

Ο περιορισμός της σωματικής επιβάρυνσης των συνεργατών σας συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης, των κινήτρων και της ικανότητάς τους προς εργασία. Τα συστήματά μας προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των δικών σας γραμμών παραγωγής συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εργονομική βελτιστοποίηση των διαδικασιών κίνησης των χειριστών. Οι μελετημένες διαδικασίες εργασίας καθιστούν περιττή κάθε ανύψωση από άνθρωπο – ακόμη και οι βαλβίδες μπορούν να καθαρίζονται χωρίς προβλήματα και χωρίς εργασίες ανύψωσης.

Μέγιστη ασφάλεια σε όλα τα βήματα διαδικασίας

Περιορίστε τον κίνδυνο ατυχήματος με στοιχεία ασφαλείας που εφαρμόζονται απλά και με αυτοματισμό. Αυτά τα στοιχεία δεν διασφαλίζουν απλώς τον περιορισμό των πιθανών κινδύνων, αλλά συμβάλλουν επίσης στην αποφυγή εσφαλμένων χειρισμών – π.χ. με φραγή της βαλβίδας, με προστασία έναντι συγκρούσεων ή με την αυτόματη διακοπή διαδικασιών για την αποφυγή της πρόκλησης ζημιών στην εγκατάσταση.

 

Επιπλέον, οι ενσωματωμένοι έλεγχοι ασφαλείας υποστηρίζουν την ελαχιστοποίηση της οφειλόμενης στη διαδικασία απόρριψης και κατασπατάλησης του προϊόντος. Η διασταυρούμενη μόλυνση αποκλείεται σχεδόν στα δικά μας συστήματα, διότι χάρη στη βαρυτομετρική τεχνική μέτρησης που χρησιμοποιούμε αντί της ογκομετρικής, η βαλβίδα έρχεται σε επαφή αποκλειστικά με το προς πλήρωση προϊόν. Και αυτή μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα ολοκληρωτικά και να καθαριστεί εξωτερικά.

Υψηλή απόδοση σε προστατευτικές ατμόσφαιρες, για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής και κρίσιμα υγρά

Οι απαιτήσεις για τους χώρους με κίνδυνο έκρηξης είναι υψηλές. Οι πεπειραμένοι στις διεθνείς προδιαγραφές αντιεκρηκτικής προστασίας ειδικοί τεχνικοί της εταιρείας μας σάς παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές. Από κοινού βρίσκουμε την κατάλληλη λύση, η οποία πληροί τα ανώτατα πρότυπα – με απλή εφαρμογή και εγγενή ασφάλεια εντός της προστατευτικής ατμόσφαιρας ή στο χώρο υγιεινής.

Τεκμηριωμένη γνώση της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας στη Λευκή Βίβλο της εταιρείας μας

 

Προστασία της εργασίας κατά την πλήρωση

 

 

Μάθετε πώς μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια παραγωγής και να προστατέψετε τους συνεργάτες σας με τη λύση πλήρωσης της Bizerba – επικοινωνήστε με του ειδικούς τεχνικούς της εταιρείας μας

Συμφωνώ με τη χρήση των στοιχείων μου (όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Bizerba SE & Co. KG με σκοπό την επικοινωνία σε ό,τι αφορά το εν λόγω ζήτημα και, πιο συγκεκριμένα, με την αποθήκευση και και τη διαβίβασή τους στα αρμόδια άτομα των εταιρειών του Ομίλου Bizerba ή στους εμπορικούς συνεργάτες της Bizerba SE & Co. KG. Η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή.

Η προστασία των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου. H χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των αιτημάτων σας που αναφέρονται εδώ, η οποία τίθεται εκτός του πλαισίου της ανωτέρω χρήσης ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή κατ' απαίτηση εξουσιοδοτημένων ατόμων όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.