Διαφάνεια χάρη στους κωδικούς QR: Για να γνωρίζετε την προέλευση του φαγητού

Η διαφάνεια παίζει σημαντικό ρόλο για όλο και περισσότερους καταναλωτές. Μέχρι τώρα, περίπου 50 παραγωγοί κρέατος και λουκάνικων προσφέρουν, σε εθνική βάση, συστήματα με τα οποία οι καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες πάχυνσης, σφαγής και επεξεργασίας του κρέατός τους μέσω του κωδικού QR. Με αυτό τον τρόπο σηματοδοτούν στους πελάτες τους ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν.

Τεχνολογία QR Code που τυπώνεται από τους εκτυπωτές Bizerba στις ετικέτες Bizerba

Σε σύνδεση με τους παρόχους δεδομένων

Με την ενσωματωμένη λύση κωδικών QR από τη Bizerba, πελάτες όπως για παράδειγμα, οι Tönnies, Wiesenhof και Müllerfleisch μπορούν να ελέγξουν την προέλευση των προϊόντων ανά πάσα στιγμή μέσω του Διαδικτύου. Στην παραγωγή, τα βασικά δεδομένα και τα δεδομένα παραγωγής αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή και εάν επιθυμείται, κρυπτογραφημένα, προωθούνται σε παρόχους όπως το mynetfair και το fTRACE. Παράλληλα, οι ετικετέζες τιμών εκτυπώνουν τους κωδικούς QR σε ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους αναφέρονται σε αυτά τα δεδομένα. Έτσι πληροφορίες, όπως ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος καθώς η ώρα και η ημερομηνία της ροής παραγωγής εισάγονται στην κωδικοποίηση.