Η Υγιεινή στον χώρο της παραγωγής

Ο σχεδιασμός και η επιλογή του υλικού που χρησιμοποιείται στις επιφάνειες του εξοπλισμού μας, ακολουθούν πιστά τις αρχές της σχεδίασης με βάση την υγιεινή. Οι σχεδιαστές του εξοπλισμού της Bizerba αποφεύγουν τις γωνίες και τις άκρες όπου μαζέυονται ακαθαρσίες.

Υγιεινός σχεδιασμός

Υγιεινός σχεδιασμός

 

Τα βιομηχανικά συστήματα έχουν ανοικτό σχεδιασμό και αυτό κάνει τον καθαρισμό τους ευκολότερο. Οι επιφάνειες με κλίση εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα μπορούν να απομακρυνθούν. Οι ιμάντες μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Η χρήση υψηλής ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα συμπληρώνει τον υγιεινό σχεδιασμό. Ο εύκολος καθαρισμός των συσκευών μας βοηθά στη μείωση των παραπόνων και του όγκου των εργασιών στις καθημερινές διαδικασίες.

Λύσεις Λογισμικού

 

Σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό με βάση την υγιεινή, οι λύσεις λογισμικού επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την υγιεινή στον χώρο της παραγωγής. Παρέχουν υποστήριξη στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, διασφαλίζουν λιγότερα βήματα χειρονακτικής εργασίας στην παραγωγική διαδικάσία, με αποτέλεσμα την μείωση του φόρτου εργασίας για πολλούς υπαλλήλους. Το βιομηχανικό λογισμικο μας, σας παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε για την κεντρική διαχείριση, την ανταλλαγή δεδομένων και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, σας επιτρέπιε να κάνετε αλλαγές στον εξοπλισμό ή να αντικαταστήσετε στοιχεία απευθείας από το γραφείο σας. Το λογισμικό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο και να μεταμορφώνει τις διαδικασίες σε διάφορους τομείς. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τρία παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων.

Βιομηχανικό Λογισμικό

_orderProcessing.BRAIN

Η εφαρμογή ανακτά εργασίες σήμανσης σε μορφή αρχείων XML από το σύστημα ERP. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή _connect.BRAIN app, ελέγχει μόνο του τις τιμές στις γραμμές σήμανσης. Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό συνδέονται μέσω του _orderProcessing.BRAIN και τα πραγματικά δεδομένα παραγωγής αναφέρονται ξανά με την ολοκλήρωση της εργασίας.

Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή _orderProcessing.BRAIN

 

BRAIN2 Data_Maintenance

Η εφαρμογή BRAIN2 Data_Maintenance για την διατήρηση των κυρίων δεδομένων σας (master data) σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διατηρείτε κεντρικά στοιχεία δεδομένων και παραμέτρους ετικέτας και να στέλνετε σε μηχανήματα Bizerba.

 

_connect.BRAIN

Η εφαρμογή _connect.BRAIN ενσωματώνει στο υπάρχον περιβάλλον επεξεργασίας και λογισμικού, βιομηχανικά συστήματα ζύγισης, ελεγκτές βάρους (checkweighers), ετικετέζες και εκτυπωτές.

Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή _connect.BRAIN