Οδηγός επιλογής Ελεγκτή Βάρους (CheckWeigher Buyers Guide)

CWF maxx

Συχνά ο έλεγχος βάρους θεωρείται μια εύκολη και απλή υπόθεση, που μπορεί να καλυφθεί από οποιαδήποτε, ακόμη και απλή κατασκευή ζύγισης σε κινούμενη ταινία. Σπάνια διατυπώνονται ερωτήματα όπως, εάν το μηχάνημα διαθέτει CE certification, πιστοποίηση OIML, «e» mark ή αναλυτική καταγραφή ζυγίσεων. Τις περισσότερες φορές η συζήτηση οριοθετείτε στις διαστάσεις και το βάρος των προϊόντων που θέλουμε να ελέγξουμε και ολοκληρώνεται με την οικονομικότερη επιλογή που απλά μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο στα προϊόντα μας.

H επιλογή ενός εκλεκτή βάρους (checkweigher) όμως είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση. Όσοι βρίσκονται χρόνια στην βιομηχανία, γνωρίζουν ότι υπάρχουν δεκάδες μηχανήματα τα οποία απλά δεν δουλεύουν, είτε γιατί δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκαν, είτε γιατί παρουσίασαν δυσλειτουργίες πέραν οικονομικής επισκευής.

Για να αποφευχθούν τα ανωτέρω είναι απαραίτητο κατά την διαδικασία της προμήθειας να ακολουθηθούν κάποια συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή του σωστού προμηθευτή και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος σε βάθος χρόνου.

1. Ο εκλεκτής βάρους δεν είναι μηχάνημα, είναι όργανο μέτρησης

Συχνά θεωρούμε ότι η ποιότητα κατασκευής και οι συνθήκες του χώρου δεν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία ενός εκλεκτή βάρους. Όμως, το σημείο που θα τοποθετηθεί το μηχάνημα και σε ποιες περιβαλλοντολογικές συνθήκες, έχει σημαντική αξία συσχετισμένη με την δική του ποιότητα κατασκευής και το επίπεδο προστασίας. Για αυτό είναι σημαντικό να ζητάμε από την αρχή στους υποψήφιους προμηθευτές να κάνουν αυτοψία του χώρου που θα γίνει η τελική εγκατάσταση, ώστε να μας προτείνουν την σωστή λύση που θα δουλεύει όχι μόνο στην παρούσα φάση αλλά και σε βάθος χρόνου.

2. Λεπτομερή τεχνικά στοιχεία

Οι διαστάσεις και τα βάρη των προϊόντων δεν είναι αρκετά. Χρειάζονται πολλές και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, διαθέσιμος χώρος, σύστημα διακίνησης πριν και μετά τον εκλεκτή βάρους, ύψος, τρόπος διαχείρισης απόρριψης, τυχόν κλίση και μια σειρά από τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διασαφηνίζονται από την αρχή και όχι όπως συνήθως γίνεται κατά την εγκατάσταση, όταν πια είναι αργά για οποιαδήποτε βελτιστοποίηση ή αλλαγή.

3. Πιστοποιήσεις

Το μηχάνημα που διαθέτει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις, εξασφαλίζει τόσο για εσάς όσο και για τους πελάτες σας ένα αξιόπιστο και παραγωγικό αποτέλεσμα κάνοντας σας την ζωή πιο εύκολη αφού είναι ήδη εναρμονισμένο και σύννομο με τους διεθνείς κανονισμούς. CE certification, πιστοποίηση Metrologically Approved (OIML R87) ή «e» mark FPV protocol είναι μερικές από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις στον έλεγχο βάρους.

4. Τεκμηρίωση

Για την τεκμηρίωση, πιστοποίηση και τήρηση των κανόνων σταθερού βάρους είναι απαραίτητη η δειγματοληπτική ζύγιση τουλάχιστον του 2% της συνολικής παραγωγής. Η διαδικασία αυτή είναι επώδυνη και φυσικά εμπεριέχει τα ρίσκα του δειγματοληπτικού χαρακτήρα. Με την χρήση αυτόματου ελεγκτή βάρους ελέγχεται το σύνολο της παραγωγής και έτσι διασφαλίζεται τόσο η συμμόρφωση με τον νόμο όσο και η ποιότητα του συνόλου των προϊόντων. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο ο ελεγκτής βάρους να καταγράφει το σύνολο της παραγωγής, να αποθηκεύει στατιστικές αναφορές και να διασφαλίζει αυτόματα την ποιότητα προτείνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Πλέον ο βέλτιστος τρόπος για αυτό είναι η σύνδεση του ελεγκτή στο δίκτυο της επιχείρησης και η καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων της παραγωγής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για μακροχρόνια τεκμηρίωση. Πολλοί ελεγκτές βάρους, ιδιαίτερα οι οικονομικές κατασκευές, δεν διαθέτουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αφού δεν ελέγχονται από εξειδικευμένο λογισμικό αλλά απλά ζυγίζουν και απορρίπτουν τα προϊόντα μέσα σε ένα καθορισμένο όριο ανοχής χωρίς περεταίρω τεκμηρίωση.

5. Αφιερώστε χρόνο

Συνήθως για τα μηχανήματα μετά την τελική συσκευασία δεν αφιερώνεται ο χρόνος που θα έπρεπε. Θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στον προμηθευτή να σκεφτεί εναλλακτικές λύσεις και μέσα από ανάλυση να διερευνηθούν ενναλακτικά σενάρια ή μη συμβατικές λύσεις που όμως μπορεί να είναι οι κατάλληλες για την δική μας περίπτωση.

6. Συνολικό κόστος κτήσης

Στην σύγχρονη βιομηχανία ολοένα και περισσότερο γίνεται λόγος για το συνολικό κόστος κτήσης σε αντίθεση με την τιμή αγοράς ενός συστήματος. Αν και φαινομενικά το μοναδικό κόστος είναι η τιμή αγοράς ενός μηχανήματος, μέσα σε ένα όχι και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει αρκετά πράγματα που δεν αναφέρονται στην αρχική προσφορά:

 • Προληπτική συντήρηση
 • Βαθμονόμηση
 • Αναβαθμίσεις
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Αλλαγές στην λειτουργία
 • Μελλοντικές εκπαιδεύσεις

Τα παραπάνω σχετίζονται τόσο με οικονομικά θέματα όσο και με θέματα ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι λοιπόν σημαντικό να συζητιέται εξ αρχής τόσο το οικονομικό μέρος των παραπάνω όσο και η συχνότητα που αυτά θα απαιτηθούν. Για παράδειγμα μια οικονομική τιμή επισκευής βλάβης παύει να είναι οικονομική αν συμβαίνει συχνά.

Τέλος όταν μιλάμε για γραμμές παραγωγής το κόστος σταματήματος (downtime) πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν καθώς είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός παράγοντας.

 

7. Προμηθευτής

Το να επιλέγουμε την βέλτιστη για εμάς λύση είναι άρρηκτα δεμένο με αυτόν που θα μας την παρέχει. Μια άρτια λύση από έναν κακό προμηθευτή αν δεν αποτύχει από την αρχή θα έχει πολύ μικρό ορίζοντα χρονικής λειτουργίας

 • Ο προμηθευτής πρέπει να αξιολογείται ποικιλοτρόπως σε ότι αφορά:
 • Την σχέση του με την εταιρεία που μας προμηθεύει
 • Την διεθνή του εμπειρία και τεχνογνωσία
 • Την ατομική εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών του
 • Τις επιτυχημένες εγκαταστάσεις του
 • Τα οικονομικά του δεδομένα και την πιστοληπτική του ικανότητα

Κλείνοντας θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο ότι ένα σύστημα ελέγχου βάρους (checkweigher) δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα απλό τυποποιημένο μηχάνημα, αλλά ως ένα έργο με τις δικές του κάθε φορά ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις, οι οποίες για να καλυφθούν απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή.