Συστήματα διαχείρισης και εκτέλεσης συνταγών χειροκίνητων Α’ υλών, μικροϋλικών και προσθέτων στην βιομηχανία τροφίμων (Manual Formulation Control)

Παρόλο που στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων συναντάμε ολοένα και περισσότερα αυτόματα συστήματα εκτέλεσης συνταγών (αυτόματα δοσομετρικά κ.λπ.), εντούτοις τα συστήματα χειροκίνητης εκτέλεσης συνταγών (Manual Formulation) δεν είναι αντίστοιχα διαδεδομένα. Επίσης φαίνεται να υπάρχουν αρκετά θολά σημεία γύρω από την εφαρμογή και την χρήση τους. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε με την μορφή των πιο συνηθισμένων ερωτοαπαντήσεων, να ξεκαθαρίσουμε τα πιο σημαντικά σημεία ενός συστήματος εκτέλεσης χειροκίνητων συνταγών (Manual Formulation).

Έχουν εφαρμογή στην δική μου παραγωγική διαδικασία τα συστήματα εκτέλεσης χειροκίνητων συνταγών (Manual Formulation);

Με την εξαίρεση λιγοστών εταιρειών όπου οι γραμμές παραγωγής και κατά συνέπεια οι αναμίξεις όλων των α υλών είναι πλήρως αυτόματες, στην συντριπτική της πλειοψηφία η παραγωγική διαδικασία στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων περιέχει στάδιο ανάμιξης α υλών, μικροϋλικών και προσθέτων χειροκίνητα. Ένα μέρος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων δουλεύει αποκλειστικά χειροκίνητα ενώ ακόμη και οργανωμένες εταιρείες που διαθέτουν ολοκληρωμένα αυτόματα συστήματα ανάμιξης, έχουν συχνά πρόσθετα υλικά ή μίγματα που δοσομετρούνται χωριστά και κατά συνέπεια χειροκίνητα. Αν έχετε κάποια υλικά τα οποία θα πρέπει να ζυγιστούν και να δοσομετρηθούν με το χέρι πριν εισαχθούν στην αυτόματη γραμμή, τότε τα συστήματα εκτέλεσης χειροκίνητων συνταγών (Manual Formulation) είναι κατάλληλα και για εσάς.

Από τι αποτελείται ένα σύστημα χειροκίνητης εκτέλεσης συνταγών (Manual Formulation);

Ο κάθε σταθμός χειροκίνητης εκτέλεσης συνταγών αποτελείται από:

 • Μία ή περισσότερες πλατφόρμες ζύγισης
 • Οθόνη χειριστή (πλέον έγχρωμη και αφής στα περισσότερα συστήματα)
 • Ειδικό λογισμικό εκτέλεσης συνταγών
 • Αναγνώστη Barcode (προαιρετικά για τον έλεγχο του σωστού είδους και την καταγραφή της παρτίδας)
 • Εκτυπωτή Barcode (προαιρετικά για την σήμανση σε περίπτωση αποθήκευσης του μίγματος)

Ο κάθε σταθμός συνδέεται στο δίκτυο της επιχείρησης και σε κεντρικό server εγκαθίσταται συνήθως μια κεντρική εφαρμογή που ελέγχει του σταθμούς και διαχειρίζεται τα δεδομένα. Τέλος στο σύστημα μπορούν να ενσωματωθούν τοπικά PC για την παρακολούθηση των εργασιών αλλά και την παραγωγή στατιστικών και αναφορών.

Πως δουλεύει το σύστημα;

Η χρήση από τον χειριστή των συστημάτων αυτών είναι, και πρέπει να είναι, πολύ απλή. Παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανά κατασκευαστή. Παρακάτω μια ενδεικτική περιγραφή λειτουργίας του συστήματος Brain2 Formulation της Bizerba.

 

 • Ο χειριστής αφού πληκτρολογήσει τον κωδικό του επιλέγει την εντολή παραγωγής ή την συνταγή που θέλει να εκτελέσει
 • Επιλέγει την μεθοδολογία ( weighing form order, weighing by article κ.λ.π.)
 • Επιλέγει την ποσότητα και τις επαναλήψεις που θέλει να πραγματοποιήσει
 • Στην οθόνη εμφανίζεται το κάθε υλικό με την προεπιλεγμένη σειρά
 • Προαιρετικά τα υλικά σκανάρονται για ταυτοποίηση είδους και καταγραφή παρτίδας.
 • Ο χειριστής ζυγίζει το κάθε υλικό, ένα ένα, καθοδηγούμενος από την εύχρηστη οθόνη γραφικών που τον ενημερώνει για τα όρια ανοχής βάρους με χρωματικό κώδικα όπως και για ειδικές οδηγίες χειρισμού και επικινδυνότητας.
 • Όταν ολοκληρωθούν οι ζυγίσεις προαιρετικά τυπώνεται ετικέτα αν το μίγμα πρόκειται να αποθηκευτεί.
 • Σε πραγματικό χρόνο καταγράφονται στο PC του υπευθύνου, όλες οι ενέργειες και αυτόματα είναι διαθέσιμη η αναφορά αναλώσεων η οποία μπορεί να εισαχθεί σε πραγματικό χρόνο στο κεντρικό ERP

Ποια η διαφορά στην λειτουργία μεταξύ χειρόγραφου και ηλεκτρονικού συστήματος εκτέλεσης συνταγών;

Χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα η εικόνα της διαδικασίας έχει ως εξής:

 

 • Επιβεβαίωση σωστού υλικού οπτικά
 • Έντυπη ή καθόλου Ιχνηλασιμότητα
 • Έντυπες εντολές παραγωγής
 • Έντυπες καταγραφές αναλώσεων
 • Τυχαία ροή εκτέλεσης συνταγής
 • Ελλιπής προτροπή χρήσης ειδικών εργαλείων ή επικινδυνότητας υλικών
 • Ανάγκη για άρτια εκπαιδευμένους και εμπείρους χειριστές

Με την χρήση ηλεκτρονικού συστήματος:

 

 • Επιβεβαίωση σωστού υλικού με ανάγνωση barcode
 • Ιχνηλασιμότητα με ανάγνωση barcode
 • Εντολές παραγωγής ηλεκτρονικά στο πεδίο.
 • Αυτόματες καταγραφές αναλώσεων
 • Εκτέλεσης συνταγής με συγκεκριμένα βήματα
 • Προτροπή χρήσης ειδικών εργαλείων ή επικινδυνότητας υλικών
 • Εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση χειριστών χωρίς εμπειρία

Τι κερδίζω από την χρήση ηλεκτρονικού συστήματος

Τα κύρια προβλήματα όταν η διαδικασία γίνεται πλήρως χειρόγραφα είναι:

 • Λάθη
 • Ασταθής ποιότητα
 • Μη συμμόρφωση με τον νόμο
 • Αδυναμία ανακλήσεων ή εξαναγκασμός ανάκλησης μεγάλων ποσοτήτων
 • Ζύγιση σε λάθος ζυγό
 • Μη καταγραφή ιστορικού
 • Χειροκίνητη καταχώρηση στοιχείων στο ERP

Τα οφέλη από την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων:

Ελαχιστοποίηση λαθών

Σταθερή ποιότητα

Συμμόρφωση με τον νόμο

Ευκολία στην ανάκληση συγκεκριμένου batch

Διασφάλιση χρήσης σωστού ζυγού

Καταγραφή χρόνων, χειριστών κ.λπ.

Τα κύρια προβλήματα όταν η διαδικασία γίνεται πλήρως χειρόγραφα είναι:

 • Λάθη
 • Ασταθής ποιότητα
 • Μη συμμόρφωση με τον νόμο
 • Αδυναμία ανακλήσεων ή εξαναγκασμός ανάκλησης μεγάλων ποσοτήτων
 • Ζύγιση σε λάθος ζυγό
 • Μη καταγραφή ιστορικού
 • Χειροκίνητη καταχώρηση στοιχείων στο ERP

Τα οφέλη από την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων:

 • Ελαχιστοποίηση λαθών
 • Σταθερή ποιότητα
 • Συμμόρφωση με τον νόμο
 • Ευκολία στην ανάκληση συγκεκριμένου batch
 • Διασφάλιση χρήσης σωστού ζυγού
 • Καταγραφή χρόνων, χειριστών κ.λπ.
 • Αυτόματη ενημέρωση ERP

 

Τι πρέπει να προσέξω κατά την προμήθεια ενός συστήματος;

H επιλογή ενός συστήματος Formulation μπορεί να μοιάζει απλή, όμως είναι σημαντικό να ακολουθήσει κάποιους κανόνες ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο σύστημα για την επιχείρηση. Όπως σε κάθε επιλογή συστήματος υπάρχει ο κίνδυνος αν δεν είναι κατάλληλο όχι μόνο να μην βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία αλλά να επιμηκύνει τους χρόνους δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα. Μερικά από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να προσεχθούν:

Περιγράψτε με κάθε λεπτομέρεια στον υποψήφιο προμηθευτή τον τρόπο λειτουργίας σας και επισκεφτείτε μαζί του τον χώρο που θα γίνονται οι εργασίες. Έτσι θα διασφαλιστεί τόσο η καταλληλόλητα του εξοπλισμού για τις ανάγκες του περιβάλλοντα χώρου όσο και η εργονομία της λειτουργία του συστήματος.

Ζητήστε από τον προμηθευτή του λογισμικού να αποτυπώσει ξεκάθαρα ποιες από τις λειτουργίες υπάρχουν ήδη και ποιες πρέπει να φτιαχτούν για εσάς. Η ανάπτυξη ειδικά για τις δικές σας ανάγκες (custom) εμπεριέχει πάντοτε κάποια ρίσκα.

Ζητήστε να δείτε ζωντανά την εφαρμογή (demo) προκειμένου να διαπιστώσετε ακριβώς πόσο εξελιγμένη είναι και πόσο η εργονομία της σας καλύπτει.

Επιλέξτε εταιρείες όπου το λογισμικό τους υφίσταται και έχει πολλές εγκαταστάσεις. Λύσεις που θα κατασκευαστούν για εσάς και δεν θα στηρίζονται σε πλατφόρμα που θα συντηρείται για μεγάλη βάση πελάτων μπορεί να είναι οικονομικότερες, τεχνικά όμως θα είναι σύντομα παρωχημένες με την ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων υποδομής (Windows, servers κ.λπ.)

Το μέγεθος του προμηθευτή που ορίζει την δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης (After Sales) και διάθεσης ανταλλακτικών σε τέτοιες λύσεις είναι καθοριστικό.

Μην υποβαθμίζετε τον εξοπλισμό (hardware). Πολλές φορές τα προβλήματα ξεκινούν από εκεί ειδικά αν δεν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Είναι σημαντικό ένα σύστημα εκτέλεσης συνταγών (Manual Formulation) να δουλεύει τόσο αυτόνομα, όσο και να διασυνδέεται εύκολα και άλλα κεντρικά μηχανογραφικά συστήματα (ERP, MES κ.λπ.)

To βιομηχανικό λογισμικό Bizerba Brain2 Formulation σε συνδυασμό με τους σταθμούς ζύγισης της Bizerba συνθέτουν την απόλυτη λύση για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.