Βιομηχανικό λογισμικό _statistics.BRAIN

Καταγραφή, στατιστική επεξεργασία και σαφής παρουσίαση των δεδομένων βάρους και επιθεώρησης

Είτε από τους δείκτες τιμών, τους σταθμούς ελέγχου, τα συστήματα επιθεώρησης ή τους τερματικούς σταθμούς, το static.BRAIN καταγράφει τα δεδομένα παραγωγής σε μια βάση δεδομένων SQL. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να αναλυθούν στοχευμένα με βάση τις προτεραιότητες του χρήστη και να εκτυπωθούν σε μορφή αναφοράς.

 

Με απλά σχέδια δειγματοληπτικών ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2859, εξασφαλίζετε ήδη κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων την ποιότητα των παραδιδόμενων προσυσκευασιών, πρώτων υλών, εξαρτημάτων ή συσκευασιών. Αποφεύγετε την παραλαβή πακέτων χαμηλού βάρους ή πρώτων υλών και προϊόντων κατώτερης ποιότητας.

Περιοχές χρήσης

 • Παραλαβή εμπορευμάτων, παραγωγή και αποστολή:
  • Κεντρική ασφάλιση και αρχειοθέτηση δεδομένων
  • Αποκεντρωμένη συλλογή δεδομένων
  • Online οπτικοποίηση δεδομένων
  • Επιλεκτική αξιολόγηση και αναφορά δεδομένων
 • Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις (FPV)

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Παρακολούθηση: Γραφική online επιτήρηση
 • Interface Dynamic Weighing: 100% έλεγχος
 • Έλεγχος ιδιοτήτων: Δειγματοληπτικός έλεγχος με τερματικά ST
 • Αυτόματη δημιουργία αναφορών: Αυτόματη, κυκλική αξιολόγηση των δεδομένων καθώς και αποστολή καθορισμένων αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διατίθενται περισσότερες από 60 αναφορές)
 • Εισαγωγή δεδομένων: Χειροκίνητη και αυτόματη εξαγωγή χρήστη, υλικού, συσκευασίας κλπ.
 • Εξαγωγή δεδομένων: Χειροκίνητη και αυτόματη εξαγωγή δεδομένων κύριων δεδομένων και αποτελεσμάτων

Οι εικόνες των προϊόντων και τα τεχνικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν και ενδεχομένως να μην διατίθενται στη χώρα σας.

Για βέλτιστη διαχείριση δεδομένων, διατίθενται διάφορες μάσκες, π.χ. για χρήστες συντήρησης κύριων δεδομένων, ομάδες χρηστών, επίπεδα, υλικό, συστήματα ανοχής, σχέδια δειγματοληπτικών ελέγχων. Επιπλέον, μπορείτε να διαχειρίζεστε συναγερμούς καθώς και δεδομένα λειτουργίας (μηχανές, εξοπλισμό δοκιμών, συσκευασία) και δεδομένα κίνησης (σχέδια ελέγχου υλικού).

 

Λειτουργίες

 • Στατικός έλεγχος διαδικασιών
 • Κεντρική στατιστική ανάλυση των γραμμών παραγωγής σας
 • Κεντρική ασφάλεια δεδομένων
 • Αναφορές για τη στήριξη της βελτιστοποίησης της παράδοσης
 • Κεντρική επαλήθευση μέσω ανιχνευτών μετάλλων και εντοπισμού ξένων σωμάτων
 • Σύγκριση γραμμών παραγωγής
 • Μείωση των παραπόνων

Βασική μονάδα

Κεντρική διαχείριση βασικών δεδομένων (χρήστες, ομάδες χρηστών, επίπεδα, υλικό, συστήματα ανοχής, σχέδια δειγματοληπτικών ελέγχων και συναγερμοί), δεδομένα λειτουργίας (μηχανές, εξοπλισμός δοκιμών, συσκευασία) και δεδομένα κίνησης (σχέδια δοκιμών υλικού).

 

Παρακολούθηση

Γραφική online παρακολούθηση, π.χ. ιστόγραμμα, γραφική απεικόνιση της εξέλιξης της μέσης τιμής και του καθαρού βάρους, πρωτόκολλο συγχρονικής δειγματοληψίας, παρακολούθηση συναγερμού στον Η/Υ.

 

Εισαγωγή δεδομένων

Μη αυτόματη και αυτόματη εισαγωγή (και ως υπηρεσία) των ακόλουθων βασικών δεδομένων: Χρήστης, υλικό, συσκευασία (σταθερό απόβαρο, απόβαρο μέσης τιμής), χαρακτηριστικά, σχέδιο δοκιμών υλικού. Μορφές: CSV, Excel (2000, 2003, 2007), Access (2000, 2003, 2007), SQL-Server.

 

Εξαγωγή δεδομένων

η αυτόματη και αυτόματη εισαγωγή (και ως υπηρεσία) των ακόλουθων:

 • Κύρια στοιχεία: Χρήστης, υλικό, συσκευασία (απόβαρο), επίπεδο, χαρακτηριστικά, συναγερμοί
 • Δεδομένα αποτελεσμάτων: Μεμονωμένες τιμές, στατιστικές τιμές μεμονωμένων δειγμάτων, συναγερμοί, συσκευές, υλικό, μηχανή, στατιστικά στοιχεία παρτίδας και επιπέδου

Μορφές: CSV, Excel (2000, 2003, 2007), Access (2000, 2003, 2007).

 

Interface Dynamic Weighing

Έλεγχος 100%, συσκευές Gx, GLM-I, CWx ή iS50 της H. Bizerba, CWL Eco, ST, ITU, WM μέσω συνόλου δεδομένων εγγραφής.

 

Attributes/Variables

Δειγματοληπτικός έλεγχος με τερματικά ST: Χαρακτηριστικά οπτικής και μεταβλητά χαρακτηριστικά ως στοιχεία ελέγχου ναι/όχι, ακέραιοι ή ανάλογοι των διαστάσεων όροι ή διαστήματα, περιορισμοί ημερομηνίας ή διαστήματος (ελάχιστης διάρκειας) και πίνακες κειμένου

 

Αυτόματη δημιουργία αναφορών

Αυτόματες, κυκλικές αξιολογήσεις των δεδομένων καθώς και αποστολή καθορισμένων αναφορών σε καθορισμένους παραλήπτες (αρχείο pdf με αποθήκευση σε έναν κατάλογο προορισμού ή αποστολή σε καθορισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έξοδος στον εκτυπωτή). Οι χρονικά ελεγχόμενες αναφορές μπορούν να δημιουργούνται καθημερινά σε καθορισμένο χρόνο, εβδομαδιαία ή μηνιαία.

Προαιρετική παρακολούθηση

Μέσω ενός σημείου I (π.χ. τερματικού iS70 / iS65) μπορούν να παρακολουθούνται παράλληλα έως τρεις γραμμές. Για τον σκοπό αυτό, διατίθενται διάφορες εκδοχές, όπως για παράδειγμα το Give-Away και η απόδοση σε %.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και επεξεργαστής

Επεξεργαστής με 800 MHz τουλάχιστον, προτείνεται CPU i5, i7 ή Xeon

 

Οθόνη ενδείξεων

Οθόνη με ανάλυση τουλάχιστον 1024 x 768

 

RAM

Τουλάχιστον 2 GB, προτείνονται 4 GB

 

Σκληρός δίσκος

Περίπου 300 MB.Ένα μέρος αυτού του αποθηκευτικού χώρου του σκληρού δίσκου ελευθερώνεται μετά την εγκατάσταση, όταν έχει αφαιρεθεί το αρχικό κατεβασμένο πακέτο από τον σκληρό δίσκο.

 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Microsoft Windows® (x32/x64)

 • Server 2012 / R2
 • Server 2012
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Windows 10 (Professional, Enterprise)
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 7 (Professional, Ultimate, Enterprise)
 • Windows Vista

(* Τα Windows 8 RT δεν υποστηρίζονται)

 

Μονάδα δίσκου

Μονάδα δίσκου DVD

 

Υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων

Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 Express*
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012

(* Περιορισμοί της έκδοσης Express: Λόγω των περιορισμών βάσης δεδομένων (1 CPU, 1 GB RAM, μέγεθος βάσης δεδομένων 2 ή 4 GB) μπορούν να αποθηκευτούν έως 2,5 εκατομμύρια ζυγίσεις το μέγιστο.)

Αρχεία για λήψη

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θα θέλατε να ζητήσετε μια προσφορά?

 

Είμαστε στην διάθεση σας για να απαντήσουμε σε ότι χρειαστείτε.

/

Είμαι σύμφωνος, ώστε η Bizerba Hellas ΕΠΕ να χρησιμοποιήσει, να αποθηκεύσει και να κοινοποιήσει, στο πλαίσιο που αναφέρεται παρακάτω, τα στοιχεία που δήλωσα μέσω αυτού του αιτήματος επικοινωνίας (ιδιαίτερα, το όνομα, την επωνυμία της ετιαρίας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση E-mail) για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου σχετικά με το τρέχον θέμα του αιτήματος έως ότου προχωρήσω σε Ανάκληση. Η προστασία των δεδομένων σας, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για μας, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Δείτε σχετικά την Πολιτική απορρήτου μας. Οποιαδήποτε χρήση των εδώ αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων που ξεπερνά την ανωτέρω χρήση ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας. Η κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της προώθησης ερωτημάτων στα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων ή των εμπορικών συνεργατών της Bizerba Hellas ΕΠΕ στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών σε παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή στο πλαίσιο αρμόδιων υπηρεσιών με δικαίωμα πληορφόρησης εξαιτίας σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Σχετικά προϊόντα