Βιομηχανικό λογισμικό BRAIN2 Prepack_Compliance

Συλλογή, ανάλυση και αρχειοθέτηση συνόλων στατιστικών δεδομένων

Με μια πλήρη σειρά βασικών λειτουργιών, το BRAIN2 Prepack_Compliance προσφέρει ποικίλες δυνατότητες στους τομείς της συλλογής, της ανάλυσης και της ανταλλαγής συνόλων στατιστικών δεδομένων. Τα σύνολα στατιστικών δεδομένων που δημιουργούνται στους δυναμικούς ελεγκτές βάρους και στα συστήματα σήμανσης τιμών της Bizerba αποθηκεύονται κεντρικά στη βάση δεδομένων BRAIN2. Με την εισαγωγή του αριθμού προϊόντος, ενός χρονικού διαστήματος ή του αριθμού παρτίδας μπορεί το αναζητούμενο σύνολο δεδομένων να εμφανιστεί στην επιφάνεια χρήστη του BRAIN2 και να εκτυπωθεί γρήγορα.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής, τα σύνολα στατιστικών δεδομένων χρησιμοποιούνται για έλεγχο ποσοτήτων πλήρωσης (FPV Ευρώπης), USDA (ΗΠΑ) ή ταξινόμηση βάρους.

Περιοχές χρήσης

 • Συλλογή συνόλων στατιστικών δεδομένων από τα συστήματα σήμανσης τιμών και τους δυναμικούς ελεγκτές βάρους της Bizerba
 • Υποβολή αναφορών για τα συλλεχθέντα σύνολα δεδομένων και στοχευμένη ανάλυση

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Τα σύνολα στατιστικών δεδομένων FPV που δημιουργούνται στους δυναμικούς ελεγκτές βάρους και στα συστήματα σήμανσης τιμών της Bizerba αποθηκεύονται κεντρικά στη βάση δεδομένων BRAIN2.
 • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στη δομημένη και γρήγορα προσβάσιμη επαλήθευση FPV
 • Οι αναφορές μπορούν να αποθηκεύονται ως αρχεία ή να εκτυπώνονται αυτόματα για την ανάλυση ή την αρχειοθέτηση.
 • Χάρη στην αδειοδότηση χρήσης του λογισμικού μέσω Data Link (επικοινωνία), το λογισμικό BRAIN2 είναι προσιτό και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρό αριθμό συσκευών.

Οι εικόνες των προϊόντων και τα τεχνικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν και ενδεχομένως να μην διατίθενται στη χώρα σας.

Ενσωμάτωση στις επιχειρηματικές διεργασίες

Οι αναφορές μπορούν να αποθηκεύονται ως αρχεία ή να εκτυπώνονται αυτόματα για την ανάλυση ή την αρχειοθέτηση. Επιπρόσθετα, τα σύνολα δεδομένων BRAIN2 μπορούν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω του BRAIN2 Web Service μετά την επιτυχή επαλήθευση της ταυτότητας χρήστη από ανώτερου επιπέδου συστήματα.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και επεξεργαστής Επεξεργαστής με 800 MHz τουλάχιστον
, προτείνεται i5, i7 ή Xeon
Οθόνη ενδείξεων Οθόνη με ανάλυση τουλάχιστον 1024 x 768
RAM Τουλάχιστον 4 GB,
προτείνονται 8 GB
Σκληρός δίσκος Περίπου 800 MB.Ένα μέρος αυτού του αποθηκευτικού χώρου του σκληρού δίσκου ελευθερώνεται μετά την εγκατάσταση, όταν έχει αφαιρεθεί το αρχικό κατεβασμένο πακέτο από τον σκληρό δίσκο.
Υποστηριζόμενα
λειτουργικά συστήματα
Microsoft Windows® (x32/x64)
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Server 2012
 • Server 2012 / R2
 • Windows Vista
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
(* Τα Windows 8 RT δεν υποστηρίζονται)
Μονάδα δίσκου συνιστώμενη μονάδα δίσκου DVD
Υποστηριζόμενες συσκευές Bizerba - Ετικετογράφοι
GX-Devices από έκδοση συσκευής 8.60
- Δυναμικοί ελεγκτές βάρους
CX-Devices από έκδοση συσκευής 8.60
Υποστηριζόμενα είδη στατιστικής ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής, είναι δυνατή η αποθήκευση των παρακάτω συνόλων στατιστικών δεδομένων:
 • έλεγχος ποσοτήτων πλήρωσης (FPV Ευρώπης)
 • USDA (ΗΠΑ)
 • ταξινόμηση βάρους
Υποστηριζόμενες
βάσεις δεδομένων
Microsoft SQL Server:
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012
 • SQL Server 2014

* Περιορισμοί της έκδοσης Express der Express-Version λόγω των περιορισμών βάσης δεδομένων
(1 CPU, 1 GB RAM, μέγεθος βάσης δεδομένων 1 GB ή 4 GB)
Αναφορές Είναι δυνατή η αποθήκευση των αναφορών BRAIN2 Prepack_Compliance στις εξής μορφές:
 • PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, XPS
 • Picture (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF)

Αρχεία για λήψη

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θα θέλατε να ζητήσετε μια προσφορά?

 

Είμαστε στην διάθεση σας για να απαντήσουμε σε ότι χρειαστείτε.

/

Είμαι σύμφωνος, ώστε η Bizerba Hellas ΕΠΕ να χρησιμοποιήσει, να αποθηκεύσει και να κοινοποιήσει, στο πλαίσιο που αναφέρεται παρακάτω, τα στοιχεία που δήλωσα μέσω αυτού του αιτήματος επικοινωνίας (ιδιαίτερα, το όνομα, την επωνυμία της ετιαρίας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση E-mail) για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου σχετικά με το τρέχον θέμα του αιτήματος έως ότου προχωρήσω σε Ανάκληση. Η προστασία των δεδομένων σας, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για μας, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Δείτε σχετικά την Πολιτική απορρήτου μας. Οποιαδήποτε χρήση των εδώ αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων που ξεπερνά την ανωτέρω χρήση ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας. Η κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της προώθησης ερωτημάτων στα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων ή των εμπορικών συνεργατών της Bizerba Hellas ΕΠΕ στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών σε παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή στο πλαίσιο αρμόδιων υπηρεσιών με δικαίωμα πληορφόρησης εξαιτίας σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Σχετικά προϊόντα