• Σύστημα Ζύγισης και Σήμανσης GLM-Ievo

Σύστημα Ζύγισης και Σήμανσης GLM-Ievo

Το GLM-Ievo θέτει τα πρότυπα. Με τον αρθρωτό ειδικό σχεδιασμό καλύπτειν τόσο τις σημερινές όσο και στις μελλοντικές απαιτήσεις του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων. Τα αυτόματα συστήματα Ζύγισης και Σήμανσης ξεχωρίζουν τόσο για την ευελιξία και τη στοιβαρότητά τους όσο και για την πληθώρα των λειτουργιών τους.