• Ανιχνευτές Μετάλλων (Metal Detectors)

Ανιχνευτές Μετάλλων (Metal Detectors)

Οι ανιχνευτές μετάλλων της Bizerba ανιχνεύουν γρήγορα και αξιόπιστα όλα τα μέταλλα, σιδηρούχα και μη, τόσο σε συσκευασμένα όσο και σε μη συσκευασμένα προίόντα. Τα συστήματα απόρριψης της Bizerba χρησιμοποιούνται για την αποβολή των συσκευασιών που εμπεριέχουν ξένα σώματα. Πλήθος αξεσουάρ είναι διαθέσιμο.