• Συστήματα Ανίχνευσης X-Ray

Συστήματα Ανίχνευσης X-Ray

Η επίβλεψη και ανάλυση των παραμέτρων ποιότητας κατά την εκτέλεση συνταγής, τον έλεγχο πληρότητας, την ανίχνευση ξένων σωμάτων μέχρι την τελική συσκευασία και τη σήμανση, αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα στη βιομηχανία τροφίμων. Τα συστήματα ανίχνευσης ξένων σωμάτων της Bizerba, εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο.