• Βιομηχανικό λογισμικό BRAIN2

Βιομηχανικό λογισμικό BRAIN2

Με την πλατφόρμα λογισμικού BRAIN2 θέτουμε νέα πρότυπα στην παραγωγική διαδικασία: Κεντρικοποίηση, ανταλλαγή δεδομένων και ασφάλεια. Ο σχεδιασμός του BRAIN2 σε ενότητες (modules) του επιτρέπει να προσαρμόζεται άριστα στις ανάγκες σας.