• Ζύγιση σε ταινία μεταφοράς

Ζύγιση σε ταινία μεταφοράς

Ανεξάρτητα από την ταχύτητα το μέγεθος και τον τύπο, τα συστήματα ζύγισης σε ταινία μεταφορά της Bizerba, μπορούν να καλύψουν κάθε απάιτηση και ειδική ανάγκη.