Διασφάλιση ποιότητας και συμμόρφωση

Είμαστε ο εξειδικευμένος συνεργάτης σας στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης, με συμπεριλαμβανόμενο τον υλικό εξοπλισμό τρίτων προμηθευτών. Η εμπειρογνωμοσύνη μας καλύπτει υπηρεσίες και παροχή συμβουλών για τη βαθμονόμηση και τη διαχείριση της βαθμονόμησης έως τον επαγγελματικό έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ηλεκτρικής ασφάλειας στο δικό μας διαπιστευμένο από την εταιρεία DAkkS εργαστήριο ελέγχου.

Η υπηρεσία βαθμονόμησης της Bizerba διασφαλίζει την υψηλή ακρίβεια της ζύγισης.

Οι υπηρεσίες μας για ό,τι αφορά στη βαθμονόμηση

 

Οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας μας παρέχουν ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατόπιν αιτήματος και σάς παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές για όλα τα ζητήματα – και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τακτική βαθμονόμηση διασφαλίζει την ασφάλεια των διαδικασιών παραγωγής και την ελαχιστοποίηση της φύρας. Όσο μικρότεροι είναι οι κύκλοι βαθμονόμησης τόσο καλύτερη είναι η δυνατότητα παρακολούθησης των διαδικασιών παραγωγής όταν προκύπτουν προβλήματα από εσφαλμένη ζύγιση.

 

 • Επισκόπηση και παροχή συμβουλών: Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλών σχετικά με τις δεσμευτικές προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας.
 • Παροχή συμβουλών για μεθόδους: Σας υποστηρίζουμε με σκοπό την επιλογή της καλύτερης μεθόδου για εσάς.
 • Επίβλεψη: Επιβλέπουμε τις δικές σας προθεσμίες βαθμονόμησης και αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και την εκτέλεση της μεθόδου.
 • Βαθμονόμηση κατά ISO 9000:2015: Ο έλεγχος της ζυγαριάς σας με πιστοποίηση της συμμόρφωσης πληροί συνήθως της απαιτήσεις επιστροφής.
 • Βαθμονόμηση από τον φορέα διαπίστευσης DAkkS: Ιδιαίτερα σημαντική για ζυγαριές ανάλυσης, ακριβείας και υψηλού φορτίου στην παραγωγή ή στην έρευνα.

 

Τα πλεονεκτήματά σας

 

 • Ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής που ελαχιστοποιούν τη φύρα
 • Χάρη στην τακτική βαθμονόμηση, περιορισμός της παρτίδας στην οποία προέκυψε η εσφαλμένη ζύγιση σε περίπτωση παραπόνων

Οι υπηρεσίες μας για ό,τι αφορά στη διαχείριση της βαθμονόμησης

 

Οι ειδικοί τεχνικοί μας σάς παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη κατά τη διαχείριση της βαθμονόμησης και του συνόλου των ζυγαριών σας, συμπεριλαμβανομένων των ζυγαριών τρίτων κατασκευαστών. Ελέγχουμε τους κύκλους βαθμονόμησης, προετοιμάζουμε τις ζυγαριές για τη βαθμονόμηση και βοηθάμε τον αρμόδιο βαθμονόμησης στην εγκατάσταση.

 

Τα πλεονεκτήματά σας

 

 • Αξιόπιστη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Η Bizerba σάς απαλλάσσει αξιόπιστα από πρόσθετες υποχρεώσεις και, έτσι, κερδίζετε περισσότερο χρόνο για την κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Οι υπηρεσίες μας στο εργαστήριο δοκιμών

 

Το εργαστήριο δοκιμών μας είναι διαπιστευμένο από την DAkkS και από το 1991 στεγάζεται ως ανεξάρτητο εργαστήριο εντός του ομίλου επιχειρήσεων Bizerba. Είναι διαπιστευμένο από την DAkkS κατά το πρότυπο DIN EN ISO/IEC 17025. Ελέγχουμε τη συμμόρφωση των συσκευών μας σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τα πρότυπα. Δεδομένου ότι το εργαστήριο ανήκει στον ίδιο τον κατασκευαστή, συμμετέχουμε ενεργά στη διασφάλιση της ποιότητας. Δημιουργούμε αναγνωρισμένες εκθέσεις ελέγχου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια των συσκευών στις οποίες βασίζονται τα πιστοποιητικά για την τήρηση της συμμόρφωσης ΕΚ. Ως αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών ελέγχου για προϊόντα άλλων επιχειρήσεων μπορούμε επίσης να αναλάβουμε τη διενέργεια δοκιμών για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών.

 

 • Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: Ελέγχουμε την ατρωσία και τις παρασιτικές εκπομπές με βάση τα επικαιροποιημένα πρότυπα EN για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ
 • Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εξατομικευμένων δοκιμών με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη
 • Δοκιμή της ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία για τη χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ
 • Διεξαγωγή ελέγχων βαθμού προστασίας σε περιβλήματα κατά το πρότυπο DIN EN 60529 (μη διαπιστευμένος έλεγχος).

Εκτελέστε τώρα λήψη των επικαιροποιημένων πιστοποιητικών διαπίστευσης.

 

Τα πλεονεκτήματά σας

 

 • Επαγγελματικός έλεγχος των συσκευών μας στις εγκαταστάσεις της Bizerba
 • Διαπιστευμένοι έλεγχοι με βάση τα ισχύοντα πρότυπα με τα αναγκαία τεχνικά έγγραφα για τη δική σας διαχείριση ποιότητας
 • Χάρη στη διεθνή εξειδίκευση της Bizerba σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προδιαγραφές, τα προϊόντα σχεδιάζονται εξαρχής έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης
 • Έλεγχοι συμμόρφωσης για διάφορες ομάδες προϊόντων

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες ελέγχου της εταιρείας μας παρέχονται στο πλαίσιο προσωπικής παροχής συμβουλών .

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Έχετε ερωτήματα για τη βαθμονόμηση, τη διαχείριση της βαθμονόμησης και το εργαστήριο δοκιμών της εταιρείας μας ή θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού για παροχή συμβουλών; Επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

/

Είμαι σύμφωνος, ώστε η Bizerba Hellas ΕΠΕ να χρησιμοποιήσει, να αποθηκεύσει και να κοινοποιήσει, στο πλαίσιο που αναφέρεται παρακάτω, τα στοιχεία που δήλωσα μέσω αυτού του αιτήματος επικοινωνίας (ιδιαίτερα, το όνομα, την επωνυμία της ετιαρίας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση E-mail) για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου σχετικά με το τρέχον θέμα του αιτήματος έως ότου προχωρήσω σε Ανάκληση. Η προστασία των δεδομένων σας, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για μας, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Δείτε σχετικά την Πολιτική απορρήτου μας. Οποιαδήποτε χρήση των εδώ αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων που ξεπερνά την ανωτέρω χρήση ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας. Η κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της προώθησης ερωτημάτων στα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων ή των εμπορικών συνεργατών της Bizerba Hellas ΕΠΕ στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών σε παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή στο πλαίσιο αρμόδιων υπηρεσιών με δικαίωμα πληορφόρησης εξαιτίας σχετικής νομικής υποχρέωσης.