Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

Για την απρόσκοπτη εκκίνηση, οι ειδικοί τεχνικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, την ενσωμάτωση και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Διασφαλίζουν με αξιόπιστο τρόπο τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και τεχνικές προδιαγραφές και, με την αρχική εκπαίδευση, φροντίζουν ώστε οι δικές σας λύσεις Bizerba να λειτουργούν από την αρχή με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.

Τεχνικοί σέρβις της Bizerba κατά την εγκατάσταση μιας λύσης

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης της εταιρείας μας

 

Η Bizerba σάς παρέχει η ίδια όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεστε για την απρόσκοπτη και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία έναρξη της παραγωγής σας. Από την τοποθέτηση, τη ρύθμιση και την ενσωμάτωση έως τον έλεγχο λειτουργίας – εσείς επιλέγετε σε ποια βήματα επιθυμείτε να έχετε υποστήριξη.

 

Κατά την εγκατάσταση σάς παραδίδουμε το νέο σύστημά σας έτοιμο να λειτουργήσει, αφού έχουμε διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και ρυθμίσεις. Στις υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσηw σε λειτουργία περιλαμβάνεται η ειδική εκπαίδευση των χειριστών στο εκάστοτε μηχάνημα και η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις λειτουργίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Προκειμένου να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά και να χειριστείτε με ασφάλεια τη νέα σας λύση, φροντίζουμε ώστε οι εργαζόμενοί σας να γνωρίσουν το σύνολο των υπηρεσιών και να τις χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Με την υπηρεσία εκκίνησης της εταιρείας μας αναλαμβάνουμε επίσης εξατομικευμένες προσαρμογές, ενσωματώσεις και διαμορφώσεις. Έτσι διασφαλίζετε με αξιοπιστία ότι η παραγωγή σας μπορεί να ξεκινήσει εγκαίρως και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις σας. Όταν η υπηρεσία εκκίνησης ενσωματώνει ένα νέο σύστημα σε μια γραμμή παραγωγής, συχνά παρουσιάζονται περαιτέρω δυνατότητες βελτιστοποίησης. Για τον λόγο αυτό και εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, ένας ειδικός τεχνικός της Bizerba θα παραμείνει στην εγκατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να παρακολουθήσει την παραγωγή μετά την έναρξή της.

 

Ως πιστοποιημένος κατασκευαστής, είμαστε σε θέση να εκδίδουμε οι ίδιοι δηλώσεις συμμόρφωσης για λογαριασμό σας. Έτσι, η μέγιστη ακρίβεια της δικής σας λύσης Bizerba είναι ήδη επιβεβαιωμένη κατά την αγορά.

 

Τα πλεονεκτήματά σας

 

  • Απρόσκοπτη έναρξη: χρησιμοποιείτε στο έπακρο όλες τις λειτουργίες από την 1η ημέρα
  • όλες οι ρυθμίσεις των συσκευών εναρμονίζονται άψογα με τις απαιτήσεις σας
  • η ακρίβεια των ζυγαριών πιστοποιείται με τη δική μας αξιολόγηση συμμόρφωσης
  • διασφαλίζουμε ότι το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σύμφωνα με τη νομοθεσία

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού; Επικοινωνήστε μαζί μας.

/

Είμαι σύμφωνος, ώστε η Bizerba Hellas ΕΠΕ να χρησιμοποιήσει, να αποθηκεύσει και να κοινοποιήσει, στο πλαίσιο που αναφέρεται παρακάτω, τα στοιχεία που δήλωσα μέσω αυτού του αιτήματος επικοινωνίας (ιδιαίτερα, το όνομα, την επωνυμία της ετιαρίας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση E-mail) για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου σχετικά με το τρέχον θέμα του αιτήματος έως ότου προχωρήσω σε Ανάκληση. Η προστασία των δεδομένων σας, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για μας, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Δείτε σχετικά την Πολιτική απορρήτου μας. Οποιαδήποτε χρήση των εδώ αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων που ξεπερνά την ανωτέρω χρήση ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας. Η κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της προώθησης ερωτημάτων στα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων ή των εμπορικών συνεργατών της Bizerba Hellas ΕΠΕ στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών σε παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή στο πλαίσιο αρμόδιων υπηρεσιών με δικαίωμα πληορφόρησης εξαιτίας σχετικής νομικής υποχρέωσης.