Εξειδίκευση υποστήριξης και εμπειρία στον εκάστοτε κλάδο

Με την εμπειρία της άκρως εξειδικευμένης ομάδας συμβούλων της εταιρείας μας σάς παρέχουμε τομείς και υπηρεσίες υποστήριξης, με τις οποίες αξιοποιείτε με βέλτιστο τρόπο τις δικές σας δυνατότητες αποδοτικότητας σήμερα και στο μέλλον. Η εξαιρετική εξειδίκευση υποστήριξης περιλαμβάνει εκτός από την υποστήριξη στον τομέα της λιανικής πώλησης και την υποστήριξη τους τομείς της χρηματοδότησης και του σέρβις. Έτσι συμπληρώνουμε τα προσαρμοσμένα στην αγορά συστήματα υλισμικού της εταιρείας μας, τις καινοτομικές λύσεις λογισμικού και το σύγχρονο πρόγραμμα σέρβις για μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσφορά – για μια πραγματικά προσαρμοσμένη λύση. Χάρη στην εμπειρία μας από τα αναρίθμητα επιτυχώς υλοποιημένα έργα των πελατών μας καταλήγουμε γρήγορα και αποδοτικά στη δική σας λύση. Επικοινωνήστε μαζί μας για παροχή συμβουλών

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητές σας σε συνεργασία με τους επαγγελματίες συμβούλους μας.

Υποστήριξη καθόλη την πορεία για την εύρεση ολοκληρωμένης λύσης

Από την εξατομικευμένα σχεδιασμένη χρηματοδότηση για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών σας έως τις υπηρεσίες που καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες: Η υποστήριξή μας σάς συνοδεύει συνεχώς στην πορεία προς λύσεις αποδοτικές ως προς το κόστος, βέλτιστα προσαρμοσμένες και με δυνατότητα επέκτασης για διασφάλιση του μέλλοντος.

 

Η επισκόπηση των υπηρεσιών μας:

  • Ανάλυση υφιστάμενων διαδικασιών εργασίας και συστημάτων λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων και των προσδοκώμενων στόχων
  • Επεξεργασία προτεινόμενων λύσεων και βελτιστοποίησης
  • Επεξεργασία ανάλογων μέτρων με συνιστώμενες ενέργειες για την υλοποίηση συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης προϋπολογισμού
  • Προτάσεις για την επέκταση υφιστάμενων λύσεων ή για ολοκαίνουριες λύσεις
  • Ορισμός των αναγκαίων ροών δεδομένων, καθώς και των δυνατών βελτιστοποιημένων διαδικασιών επεξεργασίας και χειρισμού
  • Προτάσεις για την υλοποίηση λύσεων στην υφιστάμενη υποδομή ή για την επέκτασή τους
  • Προσδιορισμός κινδύνων και επεξεργασία τεχνικών προτάσεων υλοποίησης διαδικασιών
  • Επεξεργασία σεναρίου για την επιλογή νέων προμηθευτών με βάση τα προκαθορισμένα για εσάς χρονοδιαγράμματα
  • Κατάρτιση ενός σχεδίου υλοποίησης και αναλυτικός σχεδιασμός της εφαρμογής

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού υποστήριξης; Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

/

Είμαι σύμφωνος, ώστε η Bizerba Hellas ΕΠΕ να χρησιμοποιήσει, να αποθηκεύσει και να κοινοποιήσει, στο πλαίσιο που αναφέρεται παρακάτω, τα στοιχεία που δήλωσα μέσω αυτού του αιτήματος επικοινωνίας (ιδιαίτερα, το όνομα, την επωνυμία της ετιαρίας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση E-mail) για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου σχετικά με το τρέχον θέμα του αιτήματος έως ότου προχωρήσω σε Ανάκληση. Η προστασία των δεδομένων σας, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για μας, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Δείτε σχετικά την Πολιτική απορρήτου μας. Οποιαδήποτε χρήση των εδώ αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων που ξεπερνά την ανωτέρω χρήση ή η κοινοποίησή τους σε τρίτους γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας. Η κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της προώθησης ερωτημάτων στα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων ή των εμπορικών συνεργατών της Bizerba Hellas ΕΠΕ στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών σε παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή στο πλαίσιο αρμόδιων υπηρεσιών με δικαίωμα πληορφόρησης εξαιτίας σχετικής νομικής υποχρέωσης.