Τομείς υποστήριξης - Από την ανάλυση αναγκών και τη χρηματοδότηση έως την υποβολή προτάσεων λύσεων

Ο τομέας της λιανικής πώλησης, αλλά και η βιομηχανία υφίστανται υψηλής πίεση κόστους. Η ψηφιακή αλλαγή, ο δραστήριος ανταγωνισμός και οι ολοένα και πιο γρήγορα μεταβαλλόμενες τάσεις των καταναλωτών απαιτούν νέες, έξυπνες λύσεις. Αυτές πρέπει να είναι υλοποιήσιμες χωρίς προβλήματα και να αποφέρουν γρήγορα ένα μετρήσιμο οικονομικό όφελος. Τρεις τομείς υποστήριξης καλύπτουν τις απαιτήσεις του δικού σας κλάδου με ολοκληρωμένο τρόπο: Υποστήριξη στον τομέα της λιανικής πώλησης, Υποστήριξη χρηματοδότησης και Υποστήριξη σέρβις.

Αξιοποιήστε την προσφορά υποστήριξης της εταιρείας μας, από την παροχή συμβουλών στον τομέα της λιανικής και την υποστήριξη χρηματοδότησης έως την υποστήριξη σέρβις

Υποστήριξη στον τομέα της λιανικής πώλησης

Η υποστήριξη της εταιρείας μας για τη βελτιστοποιημένη Διαχείριση αποβλήτων δημιουργεί δυνατότητες οικονομικής αποδοτικότητας και ποιότητας σε ό,τι αφορά την ανάλυση υποτιμήσεων και τον περιορισμό τους, την αποφυγή κενών χάρη στην ψηφιοποιημένη επιτήρηση αποθέματος, τη βελτιστοποίηση των κερδών και τον αυτοματισμό. Η υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων φρέσκων προϊόντων περιλαμβάνει την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, των διαδικασιών χειρισμού και των ροών των δεδομένων σας. Οι σύμβουλοί μας σάς υποστηρίζουν με την παροχή συμβουλών για τον προγραμματισμό εφαρμογής και μετάβασης από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση σε υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής. Η υποστήριξη Omnichannel της εταιρείας μας σάς υποστηρίζει κατά την υλοποίηση απρόσκοπτων διαδικασιών παραγγελιών στον τομέα των φρέσκων προϊόντων μέσω όλων των διαύλων παραγγελίας.

Υποστήριξη χρηματοδότησης

Οι συνάδελφοί μας του τμήματος Bizerba Financial Services (BFS) σάς παρέχουν συμβουλές για συστήματα χρηματοδότησης και επιλογές χρηματοδοτικής μίσθωσης, έτσι ώστε να μπορείτε πάντοτε να επιλέγετε απόλυτα στοχευμένα την καλύτερη δυνατή παραλλαγή χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Με αυτήν την 100% θυγατρική εταιρεία, η Bizerba διαθέτει έναν εξειδικευμένο και αποδοτικό συνεργάτη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελκυστικά σχέδια χρηματοδότησης.

Υποστήριξη σέρβις

Η προσφορά υποστήριξης της Bizerba σάς παρέχει από την αρχή ασφάλεια και διαφάνεια για όλα τα σχέδιά σας. Με την προσφορά μας σάς υποστηρίζουμε στο πλαίσιο αναλύσεων αναγκών, προτάσεων λύσεων και του ορισμού της έκτασης εγκατάστασης ανά συσκευή έως τις δοκιμές απόδοσης των εγκαταστημένων συστημάτων. Διότι η προσωπική, ολοκληρωμένη παροχή συμβουλών αποτελεί την τέλεια βάση για τη βελτιστοποιημένη ως προς το κόστος και ασφαλή για το μέλλον επένδυση. Σάς παρέχουμε επίσης συμβουλές για την ολοκληρωμένη προσφορά μας συμβάσεων σέρβις. Αυτές αποτελούν τη σωστή απάντηση για όλες τις απαιτήσεις.