Εγγυημένη αξιοπιστία σε όλη τη γραμμή

Το εργαστήριο δοκιμών της Bizerba SE ιδρύθηκε το 1991 ως ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών εντός του ομίλου εταιρειών Bizerba. Διαπιστευμένο σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17025 από το φορέα Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), το εργαστήριο δοκιμών διενεργεί ελέγχους βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων και οδηγιών.

Εργαστήρια δοκιμών

Η εξειδίκευσή του εκτείνεται σε ελέγχους στους τομείς της ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, της ασφάλειας μηχανών σύμφωνα με την Οδηγία περί Μηχανών 2006/42/ΕΚ, καθώς και της συμβατότητας ΗΜΣ σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ. Έτσι καθίσταται δυνατή η διενέργεια των δοκιμών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, αλλά και η δημιουργία αναγνωρισμένων εκθέσεων δοκιμών και δηλώσεων συμμόρφωσης σχετικά με την τήρηση της συμμόρφωσης CE και την ασφάλεια συσκευών.

 

Ο εξοπλισμός στο σύνολο του χρησιμοποιείται για δοκιμές πιστοποίησης και μετρήσεις σχετικές με την ανάπτυξη προϊόντων της εταιρείας. Επιπλέον, το εργαστήριο δοκιμών έχει εδραιωθεί εδώ και καιρό ως ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών δοκιμών για προϊόντα άλλων εταιρειών.