Υπηρεσίες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ)

Έλεγχοι (προστασία και παρεμβολές) σύμφωνα με

 

  • Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα EN (έλεγχοι συμμόρφωσης για τη σήμανση CE)
  • Λοιπά εθνικά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, π.χ. IEC, CISPR, NAMUR, OIML
  • Ειδικές απαιτήσεις πελατών

Διενεργούμε ελέγχους συμμόρφωσης κυρίως για τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων

 

  • Εξοπλισμός μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης για βιομηχανική και επιστημονική χρήση
  • Συσκευές μηχανοργάνωσης και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής
  • Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές

 

Η διαπίστευσή μας βασίζεται στα ακόλουθα πρότυπα

Προστάσια

DIN EN 61000-6-1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Μέρος 6-1: Αρχικό πρότυπο. Προστασία για κατοικήσιμα, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα
DIN EN 61000-6-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Μέρος 6-2: Αρχικά πρότυπα. Προστασία για βιομηχανικά περιβάλλοντα
DIN EN 55014-2 Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές
DIN EN 55024 Χαρακτηριστικά ατρωσίας εξοπλισμού
πληροφορικής – Όρια και μέθοδοι δοκιμής
DIN EN 61326 Ηλεκτρικός εξοπλισμός μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και εργαστηριακής χρήσης - Απαιτήσεις ΗΜΣ

Παρεμβολές

DIN EN 61000-6-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Μέρος 6-3: Αρχικό πρότυπο εκπομπών. Κατοικήσιμα, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα
DIN EN 61000-6-4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Γένιο πρότυπο εκπομπών
Μέρος 2: Βιομηχανικά περιβάλλοντα
DIN EN 55011 Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνότητας
Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης
DIN EN 55014-1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία
και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές
DIN EN 55032 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού πολυμέσων και εγκαταστάσεων
Απαιτήσεις εκπομπής
DIN EN 61000-3-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Μέρος 3-2: Όρια - Όρια για αρμονικές ρευμάτων
(ρεύμα εισόδου συσκευής <= 16 A ανά φάση)
DIN EN 61000-3-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Μέρος 3-3: Όρια — Περιορισμός των διακυμάνσεων και
τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα παροχής
χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα
μέχρι και 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκεινται σε σύνδεση υπό συνθήκη