Αξιολογήσεις συμμόρφωσης

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιείται από εμάς ως πιστοποιημένος κατασκευαστής. Φυσικά η κορυφαία ακρίβεια του ζυγιστικού συστήματος επικυρώνεται επίσημα κατά την αγορά του με τη δήλωση συμμόρφωσης που παρέχουμε. Επιπλέον, οι τεχνικοί συντήρησης γνωρίζουν τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας αναφορικά με την συχνότητα διεξαγωγής των επαναληπτικών ελέγχων και μπορούν να σας υποστηρίξουν με τις κατάλληλες υπηρεσίες.

Εγκατάσταση Bizerba - Αξιολογήσεις συμμόρφωσης

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία