Εκπαίδευση πελατών

Μετάδοση γνώσεων με επίκεντρο την πρακτική: Ο εξοπλισμός και το λογισμικό της Bizerba διαμορφώνουν τη βάση για διαδραστική εκμάθηση των βασικών αρχών καθώς και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Η συνεχής και αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική, ενώ διασφαλίζει την υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών. Εμείς σας υποστηρίζουμε και σας προσφέρουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

Προσφέρουμε ξεχωριστά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους χρήστες και τους τεχνικούς συντήρησης. Ενώ στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους χρήστες επικεντρωνόμαστε στις δικές σας ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών και των συστημάτων, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους τεχνικούς συντήρησης εστιάζουμε σε θέματα συντήρησης και φροντίδας.

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία