Ενσωμάτωση διαδικασιών

Η ενσωμάτωση των διαδικασιών έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας αλλά και της απαιτούμενης ποσότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, βελτιστοποιούνται τα οφέλη από επενδύσεις και λειτουργικά μέσα ενώ αποφεύγονται ή ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα και οι εκπομπές. Στηρίζεται στη συμβουλευτική διαδικασιών και διασφαλίζει την όσο το δυνατόν πιο αρμονική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων μηχανημάτων σε ένα υφιστάμενο "τοπίο" διαδικασιών και συστημάτων.

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία