Αναπαραγωγραφία

Χρησιμοποιούμε τα δικά σας στοιχεία σχεδίασης και τα διαμορφώνουμε έτσι, ώστε από το σχεδιασμό της ετικέτας να προκύπτει μια εκτυπωμένη ετικέτα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναλαμβάνουμε και το σχεδιασμό για εσάς. Επιπλέον αναλαμβάνουμε προσαρμογές στο σχεδιασμό: αν αλλάξει ο σχεδιασμός μιας υπάρχουσας ετικέτας (π.χ. αλλαγή κειμένου, προσαρμογή λογότυπου), πραγματοποιούμε αυτή την αλλαγή στην εταιρεία μας και φροντίζουμε για την άμεση εφαρμογή της.

Παροχή συμβουλών από την Bizerba - Αναπαραγωγραφία

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία