Θάλαμος ψύξης

Σε νέες ή πολύπλοκες εφαρμογές σήμανσης, απαιτείται η δοκιμή των υφιστάμενων συσκευασιών του πελάτη - στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν οι ετικέτες μας - στις ίδιες ατμοσφαιρικές συνθήκες (υγρασία, αέρα και θερμοκρασία) και με τις συσκευές Bizerba που χρησιμοποιεί ο πελάτης. Για την πραγματοποίηση των δοκιμών, μπορούμε να αναπαράγουμε όλες αυτές τις συνθήκες στον κλιματικό μας θάλαμο. Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε το κατάλληλο υλικό και τη σωστή κόλλα για τις ετικέτες.

Παροχή συμβουλών από την Bizerba - Θάλαμος ψύξης

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία