Σύμφωνα με το πρότυπο ISO

Όταν χρησιμοποιούνται ζυγιστικά συστήματα ως μέσο ελέγχου στην παραγωγή ή την έρευνα, πρέπει να διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο ακριβείας. Το ίδιο ισχύει για τα ζυγιστικά συστήματα ανάλυσης, ακριβείας και μεγάλου φορτίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται τακτική βαθμονόμηση. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχεται αν ένα ζυγιστικό σύστημα πληροί τις καθορισμένες τιμές. Αν περάσει με επιτυχία αυτές τις δοκιμές, τότε η επιχείρηση αποκτά ένα πιστοποιητικό ελέγχου κατά ISO 9000:2008, στο οποίο τεκμηριώνονται οι μετρήσεις.

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία