Παρακολούθηση δεδομένων (Data Monitoring) στον πάγκο των φρέσκων τροφίμων : Περισσότερη διαφάνεια με την Bizerba

Balingen, 19 Οκτ 2020 | Η Bizerba είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων για όλους τους τομείς της τεχνολογίας ζύγισης, κοπής και σήμανσης. Το κοπτικό VSP προσφέρει μια έξυπνη λύση στον πάγκο των φρέσκων τροφίμων που επιτρέπει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και την επικοινωνία με τους ανθρώπους αλλά και τον υπόλοιπο εξοπλισμό κοπτικών. Η ψηφιοποίηση, με συνέπεια την αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών, αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία για τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

SmarterSlicing by Bizerba

Η τεχνολογία πίσω από το κοπτικό VSP βασίζεται στη λειτουργία SmarterSlicing: Παράλληλα με τους δείκτες καθαρισμού, ακονίσματος και συντήρησης, εξασφαλίζει διαφάνεια και κεντρική διαχείριση των δεδομένων. Το λογισμικό RetailControlστέλνει δεδομένα για ανάλυση και τα αποτελέσματα αποτελούν τη βάση για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας - τόσο στον χώρο προετοιμασίας όσο και στον χώρο πώλησης του καταστήματος.

Manual vertical slicer VSP

Ως αποτέλεσμα, το κοπτικό VSP προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και αποτελεσματικότητα για ολόκληρη την τεχνική εγκατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, λιγότερες βλάβες και εργασίες συντήρησης, ενώ οι αναγκαίες παραμετροποιήσεις και οι ενημερώσεις εκτελούνται αυτόματα, τα προβλήματα επιλύονται απευθείας μέσω μιας έξυπνης διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων και δεν μπορεί να προκύψει διπλή συντήρηση δεδομένων. Όλα αυτά τελικά οδηγούν σε ταχύτερες διαδικασίες εξυπηρέτησης.

Ο Alexander Pogacnik, Product Line Manager Food Processing στην Bizerba λέει: «Ο χώρος της λιανικής βρίσκεται στο έλεος των συνεχώς διερευνώμενων διαδικασιών. Υπάρχει επίσης ανάγκη υψηλής απόδοσης στα σημεία εξυπηρέτησης των φρέσκων τροφίμων σήμερα. Μεγάλος αριθμός προσωπικού εργάζεται ταυτόχρονα και όλο και περισσότερα μηχανήματα χρησιμοποιούνται. Αυτό οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και τεχνικές προκλήσεις για το προσωπικό. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διαδικασίες αυτοματισμού και μπορούν να επιλυθούν μόνο με έξυπνη ανάλυση δεδομένων. Το κοπτικό VSP δίνει στην αγορά μια λύση που επιτρέπει στα μηχανήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνει την ολοκλήρωση ορισμένων διαδικασιών που τελικά οδηγούν σε πιο γρήγορους χρόνους δράσης.

 

Σαν θεμελιώδες στοιχείο για τη βιομηχανία τροφίμων, η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός δεν ενισχύουν μόνο την αποτελεσματικότητα. Η αισθητή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, όπως φαίνεται από τη μείωση στους αριθμούς των συμμετεχόντων σε εκπαιδεύσεις κατάρτισης, καθώς και η γρήγορη ανακύκλωση του, καθιστά σαφές ότι οι έξυπνες μηχανές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα για να μάθετε πώς να βελτιστοποιήσετε τα κοπτικά σας με την παρακολούθηση δεδομένων και πώς το κοπτικό VSP της Bizerba μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στον πάγκο των φρέσκων τροφίμων.