Szolgáltatások, EMC

Vizsgálatok (zavartűrés és zavarkibocsátás) az

 

  • erópai harmonizált EN szabványok szerint (megfelelőségi vizsgálatok a CE jelölés elnyeréséért)
  • egyéb nemzeti és nemzetközi szabványok és előírások szerint, pl. IEC, CISPR, NAMUR, OIML
  • Ügyfélspecifikus követelmények

Megfelelőségi vizsgálatokat elsősorban a következő termékcsoportokra végzünk

 

  • Ipari és tudományos célokra szolgáló mérő-, vezérlő- és szabályozó készülékek
  • Számítástechnikai eszközök és más információtechnikai berendezések (ITE)
  • Villamos háztartási készülékek, kézi villamos szerszámok és hasonló elektromos eszközök

 

Akkreditálásunk a következő szabványokra vonatkozik:

Zavartűrés

DIN EN 61000-6-1 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
6-1. rész: Általános szabvány; A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezetek zavartűrése
DIN EN 61000-6-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
6-2. rész: Általános szabványok; Az ipari környezet zavartűrése
DIN EN 55014-2 Elektromágneses összeférhetőség
Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei
DIN EN 55024 Informatikai berendezések. Zavartűrés-
jellemzők – Határértékek és mérési módszerek
DIN EN 61326 Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések - EMC-követelmények

Zavarkibocsátás

DIN EN 61000-6-3 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
6-3. rész: Általános szabványok; A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavarkibocsátási szabványa
DIN EN 61000-6-4 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
Általános szabvány. Zavarkibocsátás
2. rész: Ipari környezet
DIN EN 55011 Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás
berendezések; Rádiózavarok határértékei és mérési módszerei
DIN EN 55014-1 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
. Háztartási készülékek, villamos szerszámok
és hasonló eszközök követelményei
DIN EN 55032 A multimédiás eszközök és berendezések elektromágneses kompatibilitása
Zavarkibocsátási követelmények
DIN EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
3-2. rész: Határértékek - A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei
(fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre)
DIN EN 61000-3-3 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
3-3. rész: Határértékek; A feszültségváltozások, a feszültségingadozások
és a villogás (flicker)
határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon
,a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén