Preventieve maatregelen bij Bizerba naar aanleiding van het Coronavirus

Balingen, 20 mrt. 2020 | Continuïteit van producten, onderdelen, verbruiksgoederen en services.

Bizerba trusted solution provider

Beste klanten, beste partners,

 

De uitbraak van het Coronavirus gaat ons allemaal aan en is een alomtegenwoordig onderwerp in de media. Zeker in deze tijden is het voor Bizerba belangrijk dat onze klanten en onze partners op ons kunnen rekenen en dat we er alles aan doen om onze klanten van dienst te zijn.

 

Bizerba is zich zeer bewust van haar (minder zichtbare) rol bij de instandhouding van de voedselketen als trouwe leverancier van uw apparatuur, onderdelen en service. Daarom willen we er, ondanks de omstandigheden, te allen tijde voor zorgen dat de voedselketen geen onderbreking krijgt. Bizerba heeft reeds een aantal maatregelen getroffen, waarover we u graag bij deze informeren:

 

  • Er is een nationaal/internationaal crisisteam om de maatregelen bij Bizerba te coördineren.
  • Lokaal zijn de nodige maatregelen genomen op het vlak van thuiswerken en social distancing op kantoor.
  • Onze buitendienstmedewerkers zullen ook op interventie de regels voor social distancing maximaal respecteren.
  • Er is extra aandacht gevraagd voor de hygiëneregels. Klanten kunnen ons hun specifieke regels bij een oproep toe zenden.
  • In geval van verdachte verschijnselen bij een van de Bizerba-medewerkers, wordt er gelijk actie ondernomen en zal, wanneer nodig, verzocht worden thuis te werken.
  • Zakelijke reizen zijn voor de hele Bizerba groep verboden.

 

Daarnaast hebben we onze productie en materiaalinkoop voorbereid om ervoor te zorgen dat we onze producten en oplossingen kunnen leveren. Momenteel zijn al onze productiefaciliteiten in bedrijf en kunnen ze normaal produceren. In nauwe samenwerking met onze leveranciers en met de invoering van enkele preventieve maatregelen, zoals het op korte termijn vergroten van de voorraden of gerichte extra werkzaamheden in geselecteerde gebieden, overwegen we alle mogelijkheden om ons leveringsvermogen te waarborgen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het zelfs in de huidige digitale wereld niet mogelijk is om volledig zonder persoonlijk contact te werken. Dankzij onze innovatieve technologieën, zoals Remote Service, zijn we echter al in staat om veel problemen met onze klanten op te lossen zonder dat we ter plaatse hoeven te zijn. Gezien de huidige situatie zullen we steeds meer gebruik maken van deze mogelijkheden, waar we ze verstandig kunnen gebruiken.

 

Als u vragen heeft, beantwoorden wij deze graag.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Bizerba België