Hoe terugroepacties voorkomen voor bereide gerechten?

Jaarlijks zijn er in Europa ongeveer 3.000 terugroepingen van levensmiddelen – meestal omwille van productvreemde voorwerpen in het eten of een twijfelachtige inhoud. Weliswaar worden deze risico’s wel door een goed kwaliteitsbeheer beperkt, maar een definitieve zekerheid kunnen alleen processen en systemen bieden, die vreemde voorwerpen en foutieve etikettering degelijk opsporen.

Op de markt bestaan vele oplossingen, die de voedingsfabrikant tegen terugroepacties beschermen. Dit document beschrijft de uitdagingen (moeilijkheden) die de fabrikanten van bereide gerechten met betrekking tot productzekerheid kunnen ondervinden, welke gevolgen het foutief in omloop brengen van artikelen heeft en welke technologieën er ter beschikking staan om zich hiertegen voldoende te beschermen.

 

Vul aub uw contactgegevens rechts op de pagina in om onze gratis white paper te ontvangen.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.