Terugroepacties van bakkerijproducten voorkomen

Jaarlijks zijn er in Europa ongeveer 3.000 recalls van levensmiddelen – meestal vanwege productvreemde voorwerpen in het eten of een twijfelachtige inhoud. Deze risico's worden weliswaar door een goed kwaliteitsbeheer beperkt, maar een definitieve zekerheid kunnen alleen processen en systemen bieden die vreemde voorwerpen en foutieve etikettering nauwkeurig opsporen.

Bizerba helpt u graag bij de 100% controle van uw productie

Op de markt bestaan vele oplossingen die de voedingsfabrikant tegen terugroepacties beschermen. Dit document beschrijft de uitdagingen (moeilijkheden) die de fabrikanten van bakkerijproducten met betrekking tot productzekerheid kunnen ondervinden, welke gevolgen het in omloop brengen van foutieve artikelen heeft en welke technologieën er ter beschikking staan om zich hiertegen te beschermen.

 

Wilt u onze gratis white paper ontvangen? Vul dan uw gegevens rechts op de pagina in.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.