Ijken en kalibreren van weegschalen | Kalibratieservice

Voor alle handelaars die producten per gewicht verkopen aan particulieren of bedrijven, is het belangrijk dat meetinstrumenten zuiver zijn. Het is verder verplicht om in de handel geijkte meetinstrumenten en wettelijk vastgestelde meeteenheden te gebruiken. Wanneer u met een of meerdere weegschalen werkt, is het dan ook erg belangrijk uw apparatuur regelmatig te laten ijken (het wettelijk keuren van de weegschaal), justeren (bijstellen van de weeg-eigenschappen van een weegschaal) en kalibreren (contoleren van een weegschaal met behulp van ijkgewichten). Bizerba biedt hiervoor, als gecertificeerde fabrikant, ijk- en kalibratie diensten aan.

Weegschaal kalibreren

Als gecertificeerde fabrikant voeren wij een conformiteitsbeoordeling uit. Door onze conformiteitsverklaring is bij de aankoop van een nieuwe weegschaal de maximale nauwkeurigheid al ambtshalve vastgesteld. Voor de latere, regelmatige ijkcontroles van de weegschaal gelden in elk land eigen regels. De Bizerba service afdeling heeft een volledig overzicht van uw ijkcycli en biedt wereldwijd overeenkomstige dienstverlening. De servicetechnieker van Bizerba bereidt de weegschaal voor op de ijking en begeleidt de ijk-beambte ter plaatse of is als inspecteur van onze keuringsinstelling zelf gemachtigd om deze uit voeren. Wij nemen daarnaast met plezier het beheer van de keuring van al uw weegschalen, inclusief de weegschalen van andere fabrikanten, over. Meer info over onze keuringsinstelling.

Belgische wetgeving verplichtingen gebruikers weeginstrument

 

Bij ingebruiksstelling van een weegtoestel verplicht de Belgische wetgeving om het toestel aan te melden bij de dienst metrologie van de FOD Economie. In de praktijk doet Bizerba dit voor u, door het toestel na in dienst stellen aan te melden via het portaal ‘e-metro’.

 

De Belgische wet verplicht u om toestellen voor handel en medische doeleinden om de 4 jaar te laten herijken: zie Koninklijk besluit betreffende de niet-automatische weeginstrumenten (12 april 2016) en de Europese richtlijn voor niet-automaten (2014/31/EU) of voor automaten (2014/32/EU).

 

Het belangrijkste doel van de Metrologiewet, is het beschermen van de consumenten. Maar ook het vertrouwen in de meetinstrumenten vergroten, voorwaarden stellen voor eerlijke handel en zorgen voor rechtszekerheid behoren tot dit doel. Deze meetinstrumenten worden gecontroleerd en getoetst aan de wettelijke eisen. Door deze zogenaamde ijk en herijk wordt ervoor gezorgd dat er geen ondeugdelijke apparatuur in de handel komt en dat te gebruiken instrumenten correct meten.

 

Een ijking bevestigt dat uw toestel correct en betrouwbaar weegt. Niet-geijkte toestellen kunnen afwijkingen vertonen, waardoor klanten bijvoorbeeld te veel of te weinig betalen voor uw product.

 

Herijk aanvragen

Kalibratie volgens ISO 9001:2015

 

Als weegschalen in de productie (of bij onderzoek als testmiddel) worden gebruikt, moeten deze uiterst nauwkeurig zijn. Dit geldt zowel voor analyse- en precisieweegschalen als voor weegschalen voor zware lasten. Daarom is een regelmatige kalibratie nodig. Daarbij wordt gecontroleerd of de weegschaal aan de vastgestelde waarden voldoet. Als de weegschaal deze tests doorstaat, verkrijgt de onderneming een keuringsattest volgens ISO 9001:2015 dat de metingen documenteert.

 

Of u nu als individuele gebruiker of in een grote onderneming met wereldwijde vestigingen werkt - iedereen die zich met eigen resources op de kernactiviteiten concentreert, heeft baat bij ons kalibratiebeheer. Onze deskundigen kennen de complexe nationale vereisten waaraan u moet voldoen in het kader van uw kwaliteitsbeheer. We adviseren u bij de beslissing welk procedé het best voor u geschikt is en staan als partner aan uw zijde met het uitgebreide dienstenpakket van ons kalibratiebeheer. Onafhankelijk van de fabrikant van uw apparaten.

 

Een kalibratie, uitgevoerd door een erkend bedrijf, biedt een aantal voordelen. Zo garandeert het gebruik van gekalibreerde weegschalen, dat metingen op de ene locatie compatibel zijn met metingen die elders worden uitgevoerd. De weegresultaten in het proces zijn nauwkeurig en betrouwbaar, net als die van het eindproduct. Regelmatige kalibratie garandeert dan ook probleemloze interne en externe audits. De resultaten van gekalibreerde weegschalen laten weloverwogen beslissingen toe en voorkomen verspilling, dubbel werk en product recalls. Tot slot verbetert de interpretatie van kalibratieresultaten, op basis van gedefinieerde toleranties, processen, wat uiteindelijk resultaat in een hogere winst.

 

Bizerba België nv is BELAC geaccrediteerd als erkende keuringsinstelling (174-INSP) voor het uitvoeren van keuringen van NAWI’s klasse III tot een max weegvermogen van 20 ton, en AWI’s klasse Y(a) en XIII(1) voorzien van fijnaflezing.