Is werkveiligheid een belangrijk thema binnen uw organisatie?

En is afvullen, wegen en etiketteren van vloeistoffen één van uw activiteiten? Dan is de juiste keuze voor een afvulmachine of een precisie doseersysteem of een vulmachine in lijn met een weeg- en etiketteer oplossing voor u van groot belang.

White Paper filling download
Bizerba Filling Solutions

Vul rechts uw gegevens in om de white paper te downloaden.

 

De GRATIS whitepaper over moderne oplossingen voor meer werkveiligheid bij het afvullen!

 

Vandaag de dag is veiligheid belangrijk en om deze veiligheid in uw bedrijf te garanderen moet u voldoen aan een aantal richtlijnen. Deze whitepaper gaat dieper in op het thema werkveiligheid. Daarnaast hebben wij voor u 7 cruciale stappen opgesteld naar risicobeoordeling.

/
/

JA, ik geef toestemming om mijn gegevens te verzamelen om contact met mij op te nemen.

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.