De Bizerba strategie

Heldere doelen - en daarbij de flexibiliteit en innovatiekracht om deze te bereiken: Onze strategie 2025 is de basis voor de ontwikkeling van unieke oplossingen met de hoogst mogelijke meerwaarde voor onze klanten in retail, ambacht en industrie.

Bizerba bedrijfsstrategie 2025

De merkkern blijft

Bizerba ziet zichzelf als een traditioneel, duurzaam en verantwoord werkend familiebedrijf. Uitgaand van onze kerncompetentie in de snij- en weegtechnologie bieden we onze klanten een wereldwijd uniek product- en oplossingenportfolio van hardware, software en diensten aan.

 

De wereld verandert

... en wij veranderen mee. Maatschappelijke verandering, technologische vooruitgang en de ontwikkeling van onze markten vragen om een steeds snellere respons en een steeds sterkere innovatiekracht. Om onze klanten ook in de toekomst de beste oplossingen te kunnen bieden, hebben we onze bedrijfsstrategie 2025 ontwikkeld.

 

De claim: unieke oplossingen

Deze strategie versterkt onze agile bedrijfscultuur, bevordert onze denkwijze als oplossingsaanbieder, versnelt productontwikkelingen en nog veel meer. Lees hierna, wat we doen, om u precies dat te kunnen geven, wat u nodig hebt: individuele, maatwerkoplossingen, waarmee u efficiënter en economischer werkt en waarmee u uw product- en proceszekerheid verhoogt.

Missie

Onze missie luidt:

 

Met onze oplossingen die uniek zijn in kwaliteit en diversiteit stellen we internationale normen voor het wegen, snijden en etiketteren.

 

Als eigenaarsbedrijf plaatsen wij onze klanten en medewerkers centraal in ons handelen."

 

 

Unieke oplossingen voor unieke klanten ...

Wij zijn een leverancier van digitale oplossingen met een uitstekende software- en hardwarecompetentie. Unieke oplossingen voor iedere individuele klantenwens brengen ons de groei, die voorwaarde is voor innovatie- en kwaliteitsleiderschap.

 

… ontwikkeld door unieke teams

Zelfs onze medewerkers zijn uniek, bereid om net dat beetje extra te doen om ervoor te zorgen dat elke klant een optimale oplossing en de best mogelijke ondersteuning krijgt. De basis hiervoor is een doorleefde waardeoriëntatie, open communicatie en nauwe samenwerking tussen afdelingen en productgebieden.

Visie

Onze visie luidt:

 

Wij zijn MyBizerba

Unieke oplossingen voor unieke mensen

 

 

Omdat iedere onderneming nu eenmaal anders is en er meestal meerdere wegen leiden naar het doel, zijn onze klantindividuele oplossingen zo uniek als hun behoefte.

 

MyBizerba staat daarbij voor

 

  • Oplossingen, die individueel zijn samengesteld uit adviesdiensten, hardware- en softwareproducten, toebehoren, services en financiële diensten
  • Cohesie en samenwerking bij Bizerba over de afdelings- en landsgrenzen heen om de beste oplossingen te creëren voor onze klanten
  • Verdere ontwikkeling van onze bedrijfs- en arbeidscultuur, die onze innovatiekracht en kwaliteitsleiderschap verder versterkt in het belang van onze klanten
  • Onze wil om te veranderen, waarmee we flexibel nieuwe oplossingen ontwikkelen voor alle eisen uit de markt
  • Hoge mate van identificatie van onze medewerkers met het bedrijf en de bedrijfsdoelstellingen
  • Rekening houden met de eisen vanuit het perspectief van de klant en oplossingsgericht handelen

Bedrijfswaarden

Met onze waarden en richtlijnen stellen we een bindend kader vast voor ons eigen handelen. Onze teams leven deze waarden elke dag na - en dat komt uiteindelijk onze klanten ten goede.

 

 

We zijn dankbaar

Beleefdheid, respect en tolerantie zijn voor ons belangrijk in de omgang met collega's, medewerkers, klanten en zakenpartners.

 

Wij zijn klantgericht

Gestelde taken bekijken we vanuit het perspectief van de klant. Onze klanten zijn daarbij partners, waarmee we samen oplossingen vinden. Wij willen klanten inspireren met onze unieke servicegerichtheid.

 

Wij zijn verantwoordelijk

We nemen de verantwoordelijkheid voor ons handelen en we houden ons aan ons woord.

 

We zijn doelgericht

De strategie en doelstellingen van onzes bedrijf geven ons de richting om te handelen in het belang van de klanten en om taken consequent uit te voeren.

 

We zijn klaar voor verandering

Openheid voor nieuwe dingen en verandering als een kans - iedereen brengt ideeën en suggesties aan. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de verbetering van processen en procedures.

 

Wij zijn consequent

We volgen de regels en processen en houden ons betrouwbaar aan onze uitspraken. Wij nemen beslissingen in het belang van onze klanten en op basis van feiten.