Duurzaamheid

Het milieubeleid van Bizerba SE & Co. KG is in de ondernemingsdoelen verankerd en heeft intern een invloed op alle bedrijfsafdelingen en medewerkers en extern op de relatie met onze klanten en leveranciers, net als op onze maatschappelijke/sociale verantwoordelijkheid.

Bizerba Duurzaamheid + Milieu

Milieubescherming is een taak van het management en de medewerkers
Milieubescherming is een belangrijke taak van de leiding. Alle leidinggevenden en medewerkers werken daarom in gelijke mate verantwoordingsbewust mee aan de dagelijkse omzetting van de milieubeschermingsmaatregelen. Scholing en motivatie van de medewerkers om milieubewust te handelen, is een centraal element van het milieubeleid van Bizerba. Eenmaal per jaar stelt de milieuverantwoordelijke voor de vergadering van de directie een jaarrapport op.

 

Wetten, normen en voorschriften
Bizerba verbindt zich ertoe om alle toepasselijke, milieugerelateerde wetten, normen en voorschriften na te leven. Er is een doorlopende samenwerking met overheidsdiensten, instellingen en gekwalificeerde partners.

 

Verbinding tegenover klanten, medewerkers en geïnteresseerde kringen
Iedere Bizerba-klant moet de zekerheid hebben een milieuvriendelijk product te hebben gekocht. Deze verplichting omvat de naleving van milieuvriendelijke procedures en processen in de onderneming.

 

Bizerba informeert geregeld over de milieu-aspecten van de producten in verband met de goederenbehandeling, het gebruik, de terugname, de recyclage en de afvalverwijdering. We leggen regelmatig de milieudoelstellingen en het milieuprogramma vast. Door de publicatie van het milieubeleid en de mededeling aan de medewerkers wordt informatie verschaft over de milieu-activiteiten. In dit verband verbinden we ons tot de rapportering over ons milieumanagement op bedrijfsvergaderingen en vergaderingen van de ondernemingsraad.

 

Milieuvriendelijke producten en processen
Bij de productontwikkeling en bij de introductie van nieuwe productieprocessen worden zowel de materialen als de procedures onderzocht. De beoordeling van het hele productieproces is niet alleen gebaseerd op economische standpunten, maar ook op ecologische standpunten.

 

Het milieumanagementsysteem van Bizerba streeft naar een doorlopende verbetering van de milieubescherming door de onderneming. De organisatorische en technische maatregelen, inclusief gespecificeerde plannen voor noodgevallen, houden rekening met de best beschikbare techniek.

 

Besparing van resources, vermijden van afval en emissies
Bij de productontwikkeling, de productie, de definitie en de beoordeling van de hele infrastructuur worden maatregelen genomen om het gebruik van energie, grondstoffen en andere natuurlijke resources te verminderen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het zoeken naar en de gebruiksmogelijkheden van vervangende grondstoffen.

 

Afvalstoffen, reststoffen, emissies, lawaaibelasting, afwatering en overige milieubelastingen worden vermeden of tot een minimum beperkt.

Milieubescherming is een taak van het management en de medewerkers
Milieubescherming is een belangrijke taak van de leiding. Alle leidinggevenden en medewerkers werken daarom in gelijke mate verantwoordingsbewust mee aan de dagelijkse omzetting van de milieubeschermingsmaatregelen. Scholing en motivatie van de medewerkers om milieubewust te handelen, is een centraal element van het milieubeleid van Bizerba. Eenmaal per jaar stelt de milieuverantwoordelijke voor de vergadering van de directie een jaarrapport op.

 

Wetten, normen en voorschriften
Bizerba verbindt zich ertoe om alle toepasselijke, milieugerelateerde wetten, normen en voorschriften na te leven. Er is een doorlopende samenwerking met overheidsdiensten, instellingen en gekwalificeerde partners.

 

Verbinding tegenover klanten, medewerkers en geïnteresseerde kringen
Iedere Bizerba-klant moet de zekerheid hebben een milieuvriendelijk product te hebben gekocht. Deze verplichting omvat de naleving van milieuvriendelijke procedures en processen in de onderneming.

 

Bizerba informeert geregeld over de milieu-aspecten van de producten in verband met de goederenbehandeling, het gebruik, de terugname, de recyclage en de afvalverwijdering. We leggen regelmatig de milieudoelstellingen en het milieuprogramma vast. Door de publicatie van het milieubeleid en de mededeling aan de medewerkers wordt informatie verschaft over de milieu-activiteiten. In dit verband verbinden we ons tot de rapportering over ons milieumanagement op bedrijfsvergaderingen en vergaderingen van de ondernemingsraad.

 

Milieuvriendelijke producten en processen
Bij de productontwikkeling en bij de introductie van nieuwe productieprocessen worden zowel de materialen als de procedures onderzocht. De beoordeling van het hele productieproces is niet alleen gebaseerd op economische standpunten, maar ook op ecologische standpunten.

 

Het milieumanagementsysteem van Bizerba streeft naar een doorlopende verbetering van de milieubescherming door de onderneming. De organisatorische en technische maatregelen, inclusief gespecificeerde plannen voor noodgevallen, houden rekening met de best beschikbare techniek.

 

Besparing van resources, vermijden van afval en emissies
Bij de productontwikkeling, de productie, de definitie en de beoordeling van de hele infrastructuur worden maatregelen genomen om het gebruik van energie, grondstoffen en andere natuurlijke resources te verminderen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het zoeken naar en de gebruiksmogelijkheden van vervangende grondstoffen.

 

Afvalstoffen, reststoffen, emissies, lawaaibelasting, afwatering en overige milieubelastingen worden vermeden of tot een minimum beperkt.