Onze ervaring zet maatstaven

We zijn een traditiebewuste, duurzame en verantwoord handelende familieonderneming. Uitgaand van onze kerncompetentie op het gebied van snij- en weegtechnologie bieden we onze klanten vandaag een wereldwijd uniek product- en dienstenportfolio uit hardware, software en diensten aan.

Visie, missie & leidraad

Als wereldwijd handelende technologische onderneming laten we ons leiden door ons doel en het streven om optimale resultaten te behalen op het gebied van ergonomie, hygiëne, veiligheid en efficiëntie. We zien onszelf als vormgevers van onze markten en zetten standaarden in de branche. Daarbij werken we er elke dag aan onze producten en oplossingen in samenspraak met onze klanten en tegen de achtergrond van de technologische vooruitgang te verbeteren. Zo ontstaan innovaties die nieuwe maatstaven worden.

 

Om aan deze vereiste te voldoen, hanteren we bij de ontwikkeling en de productie de hoogste kwaliteitsnormen en wereldwijd geldige technologienormen. Ons doel is de gebruikers eenvoudig te bedienen en voor het individuele gebruik geoptimaliseerde producten ter beschikking te stellen. Op die manier ondersteunen we onze klanten optimaal om efficiëntie te waarborgen en succesvol te werken.

 

Op dit streven zijn ook de centrale elementen van onze ondernemingsfilisofie gebaseerd:

Onze visie

Visie

 

»The Open World of Finest Weighing Solutions. Since 1866.« Dit is onze visie die ons leidt, richting geeft en samenvat waarvoor we staan.

Open World

De 'Open World' beschrijft ons doel en ons streven om door het gebruik van open standaarden open systemen te creëren die zo goed mogelijk bij onze klanten kunnen worden geïntegreerd en gebruikt. Maar met 'Open World' wordt ook onze innerlijke houding bedoeld: wij zien onszelf als open mensen die nieuwsgierig zijn naar de wereld. Wij zijn een wereldwijd opererende onderneming met mondiaal georiënteerde medewerkers.

 

Finest

'Finest' heeft betrekking op onze kwaliteitseisen. Wij willen de beste resultaten bereiken en daardoor succesvol zijn. Onze klanten kunnen op deze kwaliteit rekenen en vertrouwen erop dat zij bij Bizerba de beste oplossingen voor hun eisen krijgen.

 

Weighing

Onze kerncompetentie ligt op het weeggebied. Hiermee begon alles in 1866 en nu zijn wij wereldwijd een van de meest toonaangevende specialisten. Uitgaande van deze kerncompetentie hebben wij ons portfolio opgebouwd en stevig verankerd in aanverwante gebieden zoals de snij-, etiketteer- en inspectietechnologie. Wij gaan consequent verder op deze weg.

 

Solutions

Wij hebben de ambitie om oplossingen te ontwikkelen die niet alleen uit hard- en software en verbruiksmaterialen bestaan, maar ook uit advies, begeleidende dienstverlening en financieringsaanbiedingen. Door dit brede portfolio is Bizerba uniek in de branche.

 

Since 1866

'Since 1866' staat voor het oprichtingsjaar van Bizerba. Maar weinig ondernemingen kunnen zeggen dat ze al zo lang succesvol aan het werk zijn. Voor ons is het een onderdeel van onze visie om onze traditie, ervaring en betrouwbaarheid tegenover onze klanten zelfbewust naar de toekomst te brengen.

Onze missie

Missie

 

Onze missie wijst ons de weg bij het ondernemerschap. Hiermee definiëren we de lijnen waarlangs Bizerba zich inhoudelijk, technologisch en zakelijk verder ontwikkelt.

Waar zijn onze doelmarkten

Wij ontwikkelen wereldwijd oplossingen voor klanten in handel en industrie. Deze oplossingen zijn gebaseerd op onze omvangrijke ervaring in de omgang met verse levensmiddelen. Wij dragen onze technologieën winstgevend over aan andere branches.

 

Wat is onze eigen bijdrage hierin

Wij zijn een familieonderneming. Wij zijn al tientallen jaren toonaangevend op onze markten met baanbrekende innovaties op het gebied van hardware, software en dienstverlening. Daarbij zetten wij standaarden op het gebied van wegen, snijden, etiketteren, besturing en inspectie. Onze klanten profiteren van ons geïntegreerde aanbod aan professionele advisering en dienstverlening.

 

Hoe onderscheiden wij ons van de concurrentie

De unieke precisie, veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten biedt onze klanten maximale meerwaarde en investeringszekerheid. Wij beschouwen onszelf als toonaangevend op het gebied van technologie. Bij de ontwikkeling van onze op maat gemaakte oplossingen volgen wij altijd de stelregel dat we hiermee de processen van onze klanten willen optimaliseren en hun efficiëntie willen verhogen.

 

Wat is onze interne missie

Ons doel is om door winstgevende groei op lange termijn onze financiële onafhankelijkheid te waarborgen. Wij streven naar maximale tevredenheid van de klanten. Onze medewerkers staan open voor nieuwe dingen en staan actief achter onze ondernemingswaarden, die zich gedurende vijf generaties hebben ontwikkeld.

Onze leidraad

Leidraad

 

Onze waarden en leidraad vormen het algemene kader voor ons handelen. Deze reflecteren de situatie en traditie van onze onderneming.

Gemeenschap

Wij werken als een gemeenschap. Vanuit die houding concentreren wij ons op het totale succes en de groei van onze onderneming ten gunste van onze klanten.

 

Klantgerichtheid

Wij oriënteren ons op de voordelen voor de klant. Onze klanten staan in het middelpunt van ons denken, onze communicatie en ons bedrijfseconomisch handelen. Elke interactie met de klant biedt meerwaarde.

 

Innovatieve kracht

Wij investeren in nieuwe ideeën en creatieve oplossingen voor onze klanten en vergroten daarmee hun voordelen. Wij leren van fouten en ontwikkelen ons daardoor verder.

 

Verplichtingen

Wij zijn betrouwbaar, eerlijk en consequent. Wij staan voor wat we zeggen en sluiten projecten en taken succesvol af, voor onze klanten, partners en collega's.

 

Ervaring

Wij zijn een familieonderneming gericht op de toekomst. Wij investeren voor de lange termijn, werken met passie, zorgen voor continuïteit van generatie op generatie en gebruiken onze ervaring om meerwaarde voor onze klanten te creëren.

 

Duurzaamheid

Wij gaan bewust om met grondstoffen en zijn daardoor milieubewust. Om dit te bereiken, ontwikkelen wij technologieën waardoor ook onze klanten duurzaam kunnen handelen.

 

Openheid

Wij staan voor een door openheid gekenmerkte vertrouwenscultuur. We gaan respectvol met elkaar om, vragen en geven feedback en proberen altijd om de ander te begrijpen.

 

Verantwoording

Wij gaan loyaal en prestatiegericht te werk in het belang van de onderneming. Daarom nemen wij de verantwoording voor onze taken, zowel tegenover onze klanten als collega's.