Repair service contract

Het Repair service contract voor uw Bizerba hardware stelt een hoge mate van beschikbaarheid tegen voorspelbare kosten veilig

Mocht zich desondanks een uitval van uw apparaat voordoen - met het Repair service contract zit u altijd goed. Beschikbaarheid tijdens onze kantooruren is inbegrepen en daardoor is een snelle reparatie gewaarborgd. De duur van een productie-uitval kan bovendien door het snelle ingrijpen van de Remote Support worden beperkt - zonder voorbereidings- en voorrijtijd van een servicemonteur. Profiteer ook van deze tijdbesparing.

 

Een verder voordeel van het Repair service contract is het gebruik van Bizerba reserveonderdelen. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige en geteste originele onderdelen verhoogt de levens- en werkingsduur van de apparaten, waardoor de beschikbaarheid betrouwbaarder wordt en de rentabiliteit stijgt. Door tijdsbesparingen en besparingen op interne kosten die mogelijk zijn door de toepassing van het contract komt dit contractmodel tegemoet aan de behoefte aan een eenvoudige betalingsmodus, planbare kosten, kostenbeheersing en kostentransparantie.

Highlights

 • Door gebruik te maken van originele Bizerba onderdelen behoudt u uw aanspraak op garantiedekking voor de apparaten en installaties
 • De in de te leveren prestaties inbegrepen beschikbaarstelling van huurapparaten zorgt voor een snelle, optimale beperking van uitvaltijden, stilstand en omzetverlies
 • Door ons intern informatiemanagement zijn de servicemonteurs altijd optimaal geïnformeerd over de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en zijn zij ingewerkt in de praktische toepassing ervan

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Remote-support

 • Gebruik van de technische hotline
 • Snelle Online Support zonder fysieke ingrepen op locatie
 • Controle van storingsmeldingen voor hard- en software, alsmede identificatie van mogelijke storingsbronnen

Reparatiediensten

 • Reparatie van defecte apparaten
 • Voorbereidingstijd
 • Arbeidstijd
 • Voorrijkosten
 • Onkosten
 • Originele Bizerba onderdelen inbegrepen (met uitzondering van slijtende onderdelen)
 • Beschikbaarstelling van huurapparaten in geval van reparaties (voor zover beschikbaar)
 • Slijtende onderdelen inbegrepen
 • Service Level Agreement (SLA): Door een opwaardering wordt de beschikbaarheid van de diensten op individuele basis aan uw productietijden aangepast tot maximaal 24 uur, 7 dagen per week.
 • De door u gedefinieerde reactietijd voor snelle en deskundige reparaties is gegarandeerd om de duur van een productie-uitval zo kort mogelijk te houden
 • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten