Calibration management contract

Het Calibration management contract vermijdt ontoelaatbare overschrijdingen van geplande / uiterste termijnen met behulp van de termijnbewaking en de selectie van de dienstverlener

Met het Calibration management contract ondersteunt Bizerba u als gecertificeerde en ervaren adviseur reeds bij de keuze van de voor u beste kalibratieprocedure en de vastlegging van de optimale kalibratie-intervallen. Daardoor hoeft u geen gespecialiseerde kennis op te bouwen, neemt u het zekere voor het onzekere en kunt u rekenen op een dienstenpakket dat op uw specifieke behoeften afgestemd is.

 

Bizerba zorgt voor de planning en bewaking van de regelmatige kalibratietermijnen. Dit geoptimaliseerde proces verhindert dure economische consequenties door overschrijdingen van kalibratietermijnen. Bizerba behoudt het overzicht door alle testmiddelen voor de weegschalen te beheren; hierdoor profiteert u van een hoge mate van stabiliteit in het hele proces.

 

Door tijdbesparingen en besparingen op interne kosten die mogelijk zijn door de toepassing van het contract komt dit contractmodel tegemoet aan de behoefte aan een eenvoudige betalingsmodus, planbare kosten, kostenbeheersing en kostentransparantie.

Highlights

  • Wanneer het interval voor een kalibratie verstreken is, kunt u Bizerba daarvoor meteen een opdracht geven, want alle noodzakelijke gegevens zijn al bij ons beschikbaar
  • Ongecompliceerde afhandeling van de kalibratie en waardevolle tijdbesparing
  • Een bewaking van de voorgeschreven kalibratietermijnen voor apparaten van externe aanbieders kan eveneens worden verricht

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

  • Advisering en ondersteuning
  • De registratie van alle weegschalen voor de bewaking van de controlemiddelen, ook 3rd-party-apparaten
  • Planning en bewaking van de kalibratietermijnen
  • Informatie en mededeling over de datum waarop de kalibratie plaatsgevonden dient te hebben
  • Afstemming en vastlegging van de datum en tijd waarop de kalibratie zal worden uitgevoerd (mits de opdracht aan Bizerba is verstrekt)
  • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten