Checkup contract

Het Checkup contract bevat regelmatige technische bewaking van installaties en apparaten door Bizerba servicepersoneel.

Met het Checkup contract van Bizerba kunt u in het kader van de jaarlijkse bezoeken de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden identificeren en de verdere stappen die daarvoor nodig zijn, kunnen ter plaatse worden besproken.
Bizerba Service is daarbij uw deskundige gesprekspartner die op de hoogte is van uw situatie en behoeften en daarop op individuele, persoonlijke basis kan inspelen.

Highlights

  • Jaarlijkse check-up: Jaarlijkse inspectie op basis van een gedetailleerde, apparaatspecifieke controlelijst

Opties

  • Verhoging van het aantal preventieve onderhoudsintervallen

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Performance

  • Hoge beschikbaarheid: het periodieke preventieve onderhoud waarborgt het waardebehoud en de inzetbaarheid van apparaten en installaties

Quality

  • Testen van de apparaten volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met de regels

Cost control

  • Transparante, planbare kosten door het overeenkomstmodel

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten