Calibration contract

Het Calibration contract zorgt ervoor dat uw weegschalen te allen tijde gekalibreerd zijn tegen vaste kosten.

Met het Calibration contract ondersteunt Bizerba u als gecertificeerde en ervaren adviseur reeds bij de keuze van de voor u beste kalibratieprocedure en de vastlegging van de optimale kalibratie-intervallen. Daardoor hoeft u geen gespecialiseerde kennis op te bouwen, neemt u het zekere voor het onzekere en kunt u rekenen op een dienstenpakket dat op uw specifieke behoeften afgestemd is. Wilt u de betrouwbaarheid van de meetresultaten van uw toestellen laten aantonen? Vooral bij hoge kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen en bij de verwerking van dure grondstoffen is dit van elementair belang.

Highlights

  • Kalibratie en functionele controle van de weegschaal inclusief documentatie en testprotocol
  • Kalibratiemanagement: Advies en ondersteuning voor de planning en bewaking van de kalibratietermijnen
  • Een bewaking van de voorgeschreven kalibratietermijnen voor apparaten van externe aanbieders kan eveneens worden verricht

Opties

  • Looptijd van 12 tot 60 maanden
  • Kalibratie volgens DAkkS (wanneer dit in het land beschikbaar is)
  • Gewichtsbepaling voor uitvoering van de kalibratie door Bizerba verhindert de opdrachtverstrekking voor andere activiteiten
  • Vervoer van gewichten

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Quality

  • Testen van de apparaten volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met de regels
  • Vermijding van dure economische gevolgen als gevolg van afwijkingen bij het wegen

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten