RF-etiketten

Bizerba RF-etiketten bieden een betrouwbare elektronische goederenbeveiliging via radiofrequentie. RF-tags zijn naar behoefte combineerbaar met talrijke etiketkwaliteiten en -formaten. Ze zijn eenvoudig en efficiënt in de hantering en kunnen voor verschillende productgroepen worden toegepast.

Bizerba RF-etiketten beveiligen dure goederen onopvallend en betrouwbaar. Op slechts één etiket wordt betrouwbare diefstalbeveiliging gecombineerd met transparante productinformatie. De oplossingen functioneren volgens het radiofrequentie-resonantie-procedé bij 8,2 MHz. Bij de productie brengen wij de zogenaamde RF-tag eenvoudig op de onderzijde van het productetiket aan. Kies flexibel de etikettenvorm en het bovenste afdekmateriaal van het label uit: Papier of folie zijn net zo goed mogelijk als materialen voor thermodirectdruk. Voor ieder product vindt u het juiste RF-etiket in echte Bizerba-kwaliteit.
De beveiligingsfunctie van de RF-tag is van het begin af aan geactiveerd. Bij het aanbrengen op het etiket wordt deze opnieuw gecontroleerd. Niet gedeactiveerde etiketten worden via antenne bij de kassa herkend en activeren een alarm. Gekochte producten worden bij de kassa elektronisch vrijgeschakeld.

Highlights

  • Gecombineerde oplossing: Goederenbeveiliging en prijsetikettering in slechts één etiket
  • Maximale beveiliging doordat alle RF-tags op werking worden gecontroleerd
  • RF-tags zijn zeer dun en daarom welhaast onzichtbaar
  • Flexibele gebruiksmogelijkheden:: RF-tags kunnen bijna bij ieder productetiket aan de onderzijde worden aangebracht
  • Optimaal bedrukken met Bizerba etiketteerapparaten en winkelweegschalen door afgestemd plaatsen van de RF-tags

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

De opbouw van een RF-etiket is vrij eenvoudig: Het elektronische deel van het label wordt meestal op de onderzijde van het label geplaatst en direct met een permanente hechtlijm op de verpakking aangebracht. Een spoel, die tegelijk als antenne dient, is met een kleine condensator verbonden. Samen vormen ze een resonantiecircuit met een hoogfrequent veld aan de buitenkant. Als een geactiveerd etiket in de buurt van de detectoren (gates) bij de uitgang van de winkel komt, dan laat het radio-elektronische resonantiecircuit een alarm afgaan.

 

Kwaliteitseigenschappen

Er worden inmiddels al een hele reeks labels gebruikt om diefstal te voorkomen. Het meest gebruikte label is het RF-etiket en dit is van een EAS-systeem (elektronische artikelbeveiliging) voorzien. Hiertoe behoren detectiesystemen met antenne, die zich op de zogenaamde gates bevinden - meestal tussen de winkelkassa en de uitgang gepositioneerd.

 

De trend van de goederenbeveiliging bestaat eruit de betreffende beveiligingselementen direct met het product of de verpakking te verbinden of in het etiket te integreren, zodat het risico op manipulatie beperkt wordt. Hierdoor worden ook de kosten voor het aanbrengen verlaagd.

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten