RetailApp OperatorLogin

Eenvoudig aanmelden van verkopers: Kies met de RetailApp OperatorLogin uit verschillende manieren om verkopers aan te melden als alternatief voor de standaardaanmelding bij de RetailPowerScale-software.

De RetailApp OperatorLogin maakt het mogelijk om de juiste verkoper aan de hand van een namenlijst of door de invoer van een achtcijferig personeelsnummer bij de weegschaal aan te melden. De RetailApp wordt automatisch gestart zodra de aanmeldingsinformatie noodzakelijk is. Vermijd foutieve registraties in de toekomst met OperatorLogin.

Highlights

Functionaliteit

  • Drie verschillende aanmeldingsprocessen:
    • Aanmelden via verkopersoverzicht met namenlijst
    • Aanmelden via verkopersoverzicht en personeelsnummer
    • Aanmelden via personeelsnummer

 

Voordelen

  • Eenvoudig aan- en afmelden via het bekende personeelsnummer, zonder extra verkopersnummer
  • Vermijden van foutieve aanmeldingen

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.