RetailApp TimedAction

Perfecte timing met uw PC-weegschaal: Met RetailApp TimedAction kunt u uw weegschaal op een gecontroleerde manier afsluiten aan het einde van de werkdag of uw personeel er op een effeciënte manier aan herinneren om regelmatig de goederen in de toonbank te controleren.

Met RetailApp TimedAction kunt u de weergave van berichten programmeren of acties op de weegschaal uitvoeren. Een naam, starttijd en procestype zijn voldoende om de acties te starten. Om de service niet te verstoren, kunnen ze alleen aan het einde van een operatie worden gestart. Berichten worden op het volledige scherm weergegeven en moeten door het personeel worden bevestigd. Gecontroleerde processen en informatie op de weegschaal met TimedAction.

Highlights

 

Functionaliteit

  • Uitvoeren van tijdgestuurde acties, bijv. het oproepen van een programma
  • Geprogrammeerde schermvullende berichten of notities voor het personeel

 

Voordelen

  • Beheersbare workflows in de winkel
  • Processen in de winkel kunnen vooraf worden gepland
  • Er is geen manuele tussenkomst meer nodig, de acties worden automatisch uitgevoerd op het moment dat ze gestart worden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.