Management-Software RetailControl

Alles in één oogopslag: centrale bewaking en aansturing van individuele apparaten tot installaties - schaalbaar, flexibel, overzichtelijk.

RetailControl werd speciaal ontwikkeld voor de eisen die gesteld worden aan het management van weegsystemen en prijsetiketteermachines. Uitgaand van bestaande filiaalstructuren en zakelijke processen laten weegsystemen zich geautomatiseerd installeren, configureren, bewaken en onderhouden. Weegsystemen en weeg- en etiketteermachines kunnen op die manier efficiënt geïntegreerd worden in het backoffice management. Daarbij biedt RetailControl alle noodzakelijke parameters voor het gebruik van weegschalen voor het profielgebaseerde beheer van programma's, touchscreendesigns en configuraties - het bijzondere aan de weegschaalmanager. Het resultaat: consequente reductie van de administratieve inspanningen zelfs bij complexe installatietaken, betrouwbaar overzicht door automatische feedback over de uitgevoerde activiteitenm. Het aantal dure werkzaamheden op locatie wordt aantoonbaar verlaagd, de uitval wordt beperkt en de datasynchronisatie is gewaarborgd.

Toepassingsbereik

 • Centrale update aansturing
 • Op profielen gebaseerd gegevensbeheer
 • Bewaking van de processen
 • Centraal communicatieplatform
 • Geautomatiseerde apparaatinstallatie

Highlights

 • Realtime bewaking
 • Op tijd gestuurde processen
 • Integratie in bestaande infrastructuur
 • Geautomatiseerde gegevensverdeling
 • Inventarisatie met toestelpas
 • Alarmering bij gebeurtenissen
 • Autodiscovery - toestelherkenning en -installatie

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

 • Centrale bewaking van transacties overzichtelijk gepresenteerd dankzij intelligente filtertechniek
 • Hiërarchisch overzicht over de organisatiestructuur en technisch overzicht over de communicatiekanalen
 • Groepering van alle bewakingsmeldingen per bedrijfsproces, bijv. overdracht en installatiebewaking, en actief worden geïnformeerd over de status
 • Geautomatiseerde gegevensverdeling via de Assistent en tijdsturing met aansluitende installatie op apparaten
 • Inventarisatie van de Bizerba-apparaatinformatie als toestelpass. Te selecteren, af te drukken, te exporteren
 • Interactief resetten op afstand
 • Abonnementen voor foutcategorieën en foutklassen voor bepaalde opstelplaatsen en apparaten - statusmeldingen per e-mail

Besturingssystemen PC en Server:

 • Windows 7 64 bit
 • Windows 10 64 bit
 • Windows Server 2012 64 bit
 • Linux SLES11 64 bit

64 bit support alleen voor het hoofdkantoor

 

Meer distributies en virtuele omgevingen op aanvraag

 

Hardware-aanbeveling server

 • Intel Quad Core-processor of vergelijkbaar
 • 16 GB RAM
 • Harde schijf 500 GB vrij

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie of wil u graag een offerte aanvragen?

 

We horen graag van u.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten