Vertrouwen over de hele lijn

Het Bizerba controlelaboratorium maakt sinds 1991 deel uit van de ondernemingsgroep als onafhankelijk controlelaboratorium. Geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025 door de Duitse accreditatie-instantie DAkkS GmbH voert het controlelaboratorium controles uit met betrekking tot zowel nationale als internationale normen en richtlijnen.

Controlelaboratoria

De competentie van de instantie beslaat controles voor de bereiken elektrische veiligheid volgens laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, machineveiligheid volgens machinerichtlijn 2006/42/EG en elektromagnetische compatibiliteit volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU. Hierdoor kan de instantie zowel normatieve controles uitvoeren als erkende controleberichten en conformiteitsbeweringen opstellen met betrekking tot naleving van de CE-conformiteit en de apparaatveiligheid.

 

De gehele uitrusting wordt voor goedkeuringscontroles en ontwikkelingsbegeleidende metingen van eigen producten gebruikt. Bovendien staat het controlelaboratorium al geruime tijd bekend als autonome controledienstverlener voor producten van andere ondernemingen.