Diensten EMC

Controles (immuniteit en emissie) volgens

 

  • Europees geharmoniseerde EN-normen (conformiteitscontroles voor de CE-markering)
  • Overige nationale en internationale normen en voorschriften, bijv. IEC, CISPR, NAMUR, OIML
  • Klantspecifieke eisen

De conformiteitscontroles voeren we vooral bij de volgende productgroepen uit

 

  • Meet-, stuur- en regelapparatuur voor industriële en wetenschappelijke toepassingen
  • Apparaten van de EGV en andere gegevensverwerkende apparatuur (ITE)
  • Elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch handgereedschap en vergelijkbare elektrische apparaten

 

Onze accreditatie heeft betrekking op de volgende normen:

Immuniteit

DIN EN 61000-6-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Deel 6-1: Algemene normen; Immuniteit voor woongebieden, handels- en industriële toepassingen alsook voor kleine bedrijven
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Deel 6-2: Algemene normen; Immuniteit voor industriële omgevingen
DIN EN 55014-2 Eisen voor elektromagnetische compatibiliteit
van huishoudelijke apparaten, elektrische gereedschap en vergelijkbare elektrische apparaten
DIN EN 55024 Gegevensverwerkende apparatuur
Immuniteitskenmerken – Grenswaarden en meetmethoden
DIN EN 61326 Elektrische meet-, stuur-, regel- en laboratoriumapparaten - EMC-eisen

Emissie

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Deel 6-3: Algemene normen; Algemene emissienorm; woongebieden, handels- en industriële toepassingen alsook kleine bedrijven
DIN EN 61000-6-4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Algemene emissienorm
Deel 2: Industriële omgevingen
DIN EN 55011 Industriële, wetenschappelijke en medische
HF-apparatuur (ISM-apparaten) Radiostoringen – Grenswaarden en meetmethoden
DIN EN 55014-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Eisen aan huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap
en vergelijkbare elektrische apparaten
DIN EN 55022 Gegevensverwerkende apparatuur
Radiostoringskenmerken – Grenswaarden en meetmethoden
DIN EN 61000-3-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Deel 3-2: Grenswaarden - Grenswaarden voor de emissie van harmonische stromen
(ingangsstroom van de apparaten <= 16 A per fase)
DIN EN 61000-3-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Deel 3-3: Grenswaarden; Begrenzing van spannings-
wisselingen, spanningsschommelingen en flikkering
in openbare laagspanningsnetten
voor apparatuur met een ingangsstroom <= 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting