Bizerba security informatie

Het Bizerba security-team publiceert beveiligingsadviezen voor geverifieerde beveiligingsproblemen, die direct Bizerba-producten betreffen en die software-updates of andere acties vereisen. Bizerba onthult de vereiste veiligheidsinformatie, om u te ondersteunen bij de beheersing van veiligheidsrisico's en de handhaving van de systeembescherming. Zo kunt u de effecten van een beveiligingslek beoordelen en zo nodig tegenmaatregelen nemen.

 

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? , we kijken uit naar uw aanvraag

Security ID Document Title CVSS Score Products Last Update Downloads
BIZERBA-SA-2022-0001 Vulnerability in third-party component of iS30/iS50 10.0 iS30, iS50 17.01.2022 PDF
BIZERBA-SA-2021-0003 Vulnerability in Apache Log4j 10.0 Various products 13.01.2022 PDF
BIZERBA-SA-2021-0002 1 vulnerability in BRAIN2 6.6 BRAIN2 23.07.2021 PDF
BIZERBA-SA-2021-0001 3 vulnerabilities in BRAIN2 5.1, 6.1, 8.8 BRAIN2 20.05.2021 PDF

Neem contact met ons op

 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.