Kwaliteitsborging en conformiteit

Wij zijn uw competente partner bij het thema kwaliteitsmanagement, veiligheid en conformiteit - ook bij hardware van derden. Onze expertise reikt van diensten en advies tot kalibratie en ijkmanagement tot professionele controle van de elektromagnetische compatibiliteit en de elektrische veiligheid in ons DAkkS-geaccrediteerde testlaboratorium .

De Bizerba-kalibratieservice zorgt voor zeer nauwkeurige weegschalen.

Onze diensten rondom kalibratie

 

Onze experts leveren op verzoek allround-service en adviseren u competent over alle vragen - ook internationaal. Regelmatige kalibratie zorgt voor zekere productieprocessen en de minimalisering van uitval. Hoe korter de kalibratiecycli zijn, des te beter kunnen productieprocessen worden voltrokken, wanneer problemen ontstaan door verkeerde wegingen.

 

 • Overzicht en advies: Omvattende advisering over de verbindende landspecifieke vereisten.
 • Procesadvisering: We ondersteunen u bij de beslissing, welk procédé het best voor u geschikt is.
 • Bewaking: We bewaken uw kalibratiegegevens en nemen het beheer en de uitvoering van de procedure over.
 • Kalibratie volgens ISO 9000:2015 : De controle van uw weegschaal met conformiteitsverklaring voldoet meestal aan de eisen voor terugmelding.
 • DAkkS-geaccrediteerde kalibratie: Bijzonder belangrijk voor analyse-, precisie- en zware lasten weegschalen in productie of onderzoek.

 

Uw voordelen

 

 • Zekere productieprocessen minimaliseren de uitval
 • Door regelmatige kalibratie kan bij reclamaties de batch, waarin een verkeerde weging voorkwam, worden afgezonderd

Onze diensten rondom ijkmanagement

 

Onze experts ondersteunen u uitgebreid bij het ijkmanagement en het beheer van al uw weegschaal-portfolio's inclusief de weegschalen van derden. We controleren de ijktijden, bereiden weegschalen voor op de ijking en begeleiden de ijkbeambten ter plaatse.

 

Uw voordelen

 

 • Betrouwbare conformiteit met wettelijke voorschriften.
 • Bizerba ontlast u betrouwbaar van taken en u wint meer tijd voor uw kernactiviteit.

Onze diensten in het testlaboratorium

 

Ons DAkkS geaccrediteerde testlaboratorium is sinds 1991 als onafhankelijk laboratorium geïnstalleerd in de Bizerba-bedrijvengroep. Het is door DAkkS geaccrediteerd conform DIN EN ISO/IEC 17025. We controleren onze apparaten conform de geldende richtlijnen en normen op conformiteit. Als fabrikantlaboratorium zijn we daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. We maken erkende testrapport over elektromagnetische compatibiliteit en apparaatveiligheid en ondersteunen daarmee onze conformiteitsverklaringen voor aanhouding van de CE-conformiteit. Als erkende testdienstverlener voor producten van andere ondernemingen kunnen ook derden hun producten bij ons laten testen.

 

 • Test van de elektromagnetische compatibiliteit: We testen storingsbestendigheid en storingsemissie conform actuele EN-normen voor de vervulling van de vereisten uit de EMC-richtlijn 2014/30/EU
 • Individuele tests conform wensen van de klant mogelijk
 • Test van de elektrische veiligheid conform laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • Beoordeling van de apparaatveiligheid conform de vereisten van de machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Uitvoering van de test van de beschermingsklasse aan behuizingen conform DIN EN 60529 (geen geaccrediteerde test).

Download nu de actuele accreditatiecertificaten.

 

Uw voordelen

 

 • Professionele controle van onze apparaten inhouse bij Bizerba
 • Geaccrediteerde controles conform actuele normen met de nodige technische documenten voor uw kwaliteitsmanagement
 • Door de internationale Bizerba-competentie bij wettelijke vereisten zijn de producten al vanaf de ontwikkeling ontworpen op conformiteit
 • Conformiteitscontroles voor uiteenlopende productgroepen

 

Gedetailleerde informatie over onze testdiensten ontvangt u in een persoonlijk advies .

Neem contact met ons op

 

Hebt u vragen over kalibratie, ijkmanagement en ons testlaboratorium of wilt u een adviesafspraak maken? Neem contact met ons op, we kijken uit naar uw aanvraag.

/
/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba België nv mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba België nv verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.