Voedselveiligheid integreren met de inspectiesystemen van Bizerba

Productveiligheid is een van de meest gevoelige onderwerpen in de levensmiddelenindustrie. Alleen al in Europa doen zich jaarlijks ca. 3000 terugroepacties voor vanwege verontreinigde of fout geëtiketteerde producten.

Inspectiesystemen van Bizerba

Bij levensmiddelenproducenten die hiermee te maken krijgen, veroorzaken dergelijke situaties aanzienlijk tijdverlies en extra kosten - niet alleen vanuit het oogpunt van de logistieke inspanningen: Zij moeten ook het vertrouwen van de consument terugwinnen en de schade aan het moeizaam verworven merkimago herstellen. Inspectiesystemen ondersteunen voedselproducenten op een eenvoudige manier bij het voorkomen van kwaliteitsgebreken. De controle van de voedselveiligheid kan geautomatiseerd in de supply chain worden geïntegreerd. Digitale, in netwerken geïntegreerde oplossingen zorgen voor een betrouwbare kwaliteitsborging en tegelijkertijd voor een volledige traceerbaarheid van verontreinigde levensmiddelen. Het doel is veilige, hygiënisch verpakte producten, geëtiketteerd met exact gepositioneerde en goed leesbare etiketten die voorzien zijn van de juiste informatie. Fabrikanten kunnen producten inspecteren volgens individueel gedefinieerde specificaties en/of officieel bindende criteria. Aan wettelijke normen zoals nationale en internationale standaarden - zoals HACCP, IFS en BRC - kan moeiteloos en betrouwbaar worden voldaan.

Levensmiddelenverontreiniging door metaal, plastic, glas, keramiek of organische vreemde voorwerpen? Lekkende verzegelingsnaden, verkeerd geplaatste etiketten, onjuiste informatie op de etiketten? Voor de verschillende controletoepassingen zijn geschikte inspectietechnologieën beschikbaar.

Een metaaldetector gebruikt elektromagnetische velden om de aanwezigheid van een vreemd voorwerp in een product te detecteren. Pure metaaldetectietechniek is zinvol, wanneer verontreinigingen door andere materialen in de productielijn kunnen worden uitgesloten.

Naar de metaaldetectoren

Een röntgeninspectiesysteem gebruikt elektromagnetische golven om te detecteren of er een vreemd voorwerp in een product aanwezig is. Het verschil in dichtheid tussen het vreemde voorwerp en het product is bepalend voor het gemak waarmee verontreiniging kan worden gedetecteerd. Röntgeninspectie is de juiste technologie als behalve metaalverontreinigingen ook kunststoffen, steen, glas of keramiek als verontreinigingen in een productiebedrijf kunnen voorkomen.

 

Naar de röntgeninspectiesystemen

Afhankelijk van de behoeften inspecteren inspectiecamera's producten op gedefinieerde kwaliteitskenmerken, zegelnaden op vervuiling en verpakkingen op foutieve etiketten. Met lerende software worden de camerabeelden geanalyseerd. De oplossing voor de etikettencontrole en uiterlijk zichtbare gebreken.

 

Naar de Vision-inspectiesystemen