U kunt op ons blijven rekenen

Enschede, 18 mrt. 2020 | Afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM

Bizerba

De uitbraak van het Coronavirus in Nederland gaat ons allemaal aan en is alom aanwezig in de media. Zeker in tijden als deze, is het voor Bizerba erg belangrijk dat onze klanten en onze partners op ons kunnen rekenen en dat we er alles aan doen om onze klanten van dienst te zijn.

 

Instandhouding voedselketen & maatregelen Bizerba Nederland

Bizerba is zich zeer bewust van haar (minder zichtbare) rol bij de instandhouding van de voedselketen als trouwe leverancier van uw apparatuur, onderdelen en service. Daarom willen we er, ondanks de omstandigheden, te allen tijde voor zorgen dat de voedselketen geen onderbreking krijgt. Bizerba heeft reeds een aantal maatregelen getroffen, waarover we u graag bij deze informeren:

 

• Er is een internationaal crisisteam opgezet om alle maatregelen te coördineren

• We laten ons informeren door en richten ons naar de richtlijnen van het RIVM

• Zowel in de binnen- als de buitendienst zijn alle voorgeschreven desinfecterende maatregelen getroffen en worden medewerkers op hun handhygiëne gewezen

• In geval van verdachte verschijnselen bij een van de Bizerba-medewerkers, wordt er

gelijk actie ondernomen en zal, wanneer nodig, verzocht worden thuis te werken

• De nodige restricties op (zakelijk) reizen zijn van kracht en zullen van kracht blijven

• De gezondheid van u(w) en van onze mensen staat voorop: gezondheidsrisico's zullen zo min mogelijk in het geding gebracht worden. Daarom zal fysiek contact door onze monteurs zo veel mogelijk vermeden worden. Ook hier geldt dat ons buitendienst-team zich houdt aan de door de RIVM aangegeven richtlijnen

 

Producten, materiaalinkoop en onderdelen

 

Daarnaast hebben we onze productie en materiaalinkoop voorbereid, om onze producten en oplossingen te kunnen leveren. Momenteel zijn al onze productiefaciliteiten in bedrijf en deze kunnen normaal produceren. In nauwe samenwerking met onze leveranciers en met de invoering van enkele preventieve maatregelen, zoals de verhoging van de voorraden op korte termijn of gericht aanvullend werk in geselecteerde gebieden, onderzoeken we alle mogelijkheden om ons vermogen om te leveren te waarborgen.

 

Remote Service & Support

 

We zijn ons ervan bewust dat het zelfs in de huidige digitale wereld niet mogelijk is om volledig te werken zonder persoonlijk contact. Dankzij onze innovatieve technologieën zoals Remote Service zijn we echter al in staat om veel problemen met onze klanten op te lossen, zonder dat we ter plaatse hoeven te zijn. Tegen de achtergrond van de huidige situatie zullen we steeds meer gebruik maken van deze mogelijkheden, waar we ze verstandig kunnen gebruiken.

 

Als u vragen heeft, dan beantwoorden wij die graag.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Bizerba Nederland